Visa bara Nyheter från Ett varv runt solen – Framtiden

Solpuff
Ett varv runt solen – Framtiden!

I Hultsfreds kommun välkomnar vi att man tar tillvara solens energi på olika sätt. Exempelvis solpaneler på villatak, industrier, skolor…