Tips för dig som vill bli målmedveten!

webbild globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Alla kan göra något! Här hittar du tips på enkla saker du själv kan göra – mål för mål. Bli målmedveten du också!
Läs mer på globalamalen.se

Mål 1 – ingen fattigdom

Symbol för mål 1 globala målen

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Mål 1 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Skaffa ekonomikoll
Se till att ha en personlig budget som gör att du får koll på hur mycket inkomster och utgifter du har. Budgetkalkyl hos Konsumentverket. Gå gärna en kurs eller läs på om privatekonomi eller företagsekonomi för att lära dig mer om dina ekonomiska rättigheter, och dela med dig av din kunskap till andra.

Avrunda uppåt
När man handlar kan man ibland skänka en mindre summa till välgörenhet genom att avrunda summan man handlat för uppåt. Många bäckar små!

Önska dig välgörenhet
När du fyller år kan du be släkt och vänner att skänka pengar till en organisation du tycker om istället för att köpa födelsedagspresenter.

Läs mer om mål 1 och hitta fler snabba tips här.

Mål 2 – ingen hunger

Symbol för mål 2 globala målen

Hunger är den främsta dödsorsaken i världen. Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla säkerställas.

Mål 2 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Handla närproducerat
Stötta lokala bönder genom att köpa närproducerad mat och bidra på så sätt till hållbara system för livsmedelsproduktion.

Minska svinnet!
Visste du att en tredjedel av den mat som produceras slängs eller förloras, samtidigt som hundratals miljoner går hungriga? Se över din egen konsumtion och lukta och smaka på maten innan du slänger den. Frys in eller ge bort mat som du vet att du inte kommer hinna äta upp. Om matsvinn hos Livsmedelsverket.

Spela Free rice
Spela FN:s frågespel Free Rice varje dag genom att ladda ner appen eller spela på freerice.com. När du svarar på en fråga i Free Rice så skänker ett företag riskorn till FN-projekt för att minska hungern i världen. (Spelet är på engelska).

Läs mer om mål 2 och hitta fler snabba tips här.

Mål 3 – god hälsa och välbefinnande

Symbol för mål 3 globala målen

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhället.

Mål 3 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Ge blod
Att donera blod är en enkel sak du kan göra som kan göra en väldigt stor skillnad för en annan persons hälsa och välmående. Om du kan, försök att göra det regelbundet. Blodlagret i Kalmar län just nu. 

Ta ett steg i taget!
Om du har möjlighet – försök skaffa dig nya vanor för att gå mer i vardagen. Hoppa av bussen en hållplats tidigare, fråga om du får ta ut grannens hund på promenader eller utmana en kompis med stegräknare. Eller varför inte testa någon av alla vackra vandringsleder i kommunen? Läs mer på visithultsfred.se.
1177 Vårdguiden om fördelarna med att röra på sig. 

Tveka inte att be om hjälp med missbruk och beroende
Dra dig inte för att be om hjälp eller stöd om du eller någon i din närhet har ett missbruk eller beroende! Hjälp och stöd för dig som bor i Hultsfreds kommun 

Läs mer om mål 3 och hitta fler snabba tips här.

Mål 4 – god utbildning

Symbol för mål 4 globala målen

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Mål 4 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Välj tv-program med omsorg
Har du barn i din närhet? Titta på filmer och tv-program som är både utbildande och roliga för dem.

Ge bort böcker du redan läst
Ett av de enklaste sätten att öka en annan människas kunskap är att skänka gamla böcker. Be alla på din arbetsplats att ta med sig böcker till jobbet och byt med varandra eller skänk dem vidare så att fler kan få läsa dem.

Bli målmedveten
Det är viktigt att fler människor får koll på Globala målen och vad de kan göra för en bättre värld. Be folk du känner göra testet Bli målmedveten för att själva få koll på vad de kan göra för att göra världen lite bättre.

Läs mer om mål 4 och hitta fler snabba tips här.

Mål 5 – jämställdhet

Symbol för mål 5 globala målen

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Mål 5 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Gör din röst hörd
Säg ifrån om någon säger eller gör något sexistiskt och dela gärna positiva berättelser som visar på jämställdhet och motarbetar stereotyper.

Försök påverka bilden av kvinnor
Använd din röst och försök påverka till exempel reklambyråer, filmbolag och andra som på olika sätt porträtterar kvinnor som sämre jämfört med män. Du kan till exempel anmäla sexistisk reklam till Reklamombudsmannen.

Bli fadder
Bli fadder åt en utsatt flicka för att ge henne förutsättningar för ett bättre liv.

Läs mer om mål 5 och hitta fler snabba tips här. 

Mål 6 – rent vatten och sanitet för alla

Symbol för mål 6 globala målen

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar.

Mål 6 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Ta en snabbdusch
Att ta en dusch på 5 minuter sparar mycket vatten jämfört med ett bad. Försök också att inte duscha för länge för att inte slösa med vatten.
Vattensmarta tips på ÖSK:s webb. 

Ta hand om vattnet
Spola aldrig ner farliga kemikalier eller mediciner i toaletten eller avloppet. Det förorenar floder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa.

Städa miljömärkt
Undvik onödiga kemikalier när du städar, välj miljömärkt eller testa att använda till exempel såpa, ättika eller bikarbonat. Naturskyddsföreningen om hur du kan städa miljösmart.

Läs mer om mål 6 och hitta fler snabba tips här.

Mål 7 – hållbar energi för alla

Symbol för mål 7 globala målen

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag.

Mål 7 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Återvinn dina batterier
Batterier kan göra stor skada på miljön om de inte återvinns på rätt sätt, så se till att återvinna dem.

Bli elsmart
Kolla vad din elräkning hemma ligger på idag. Utmana sedan dig själv och din familj med att försöka sänka elräkningen genom att slösa mindre el. Håll koll på hur elräkningen utvecklas – blir det bättre?
Energimyndigheten – tips på hur du kan energieffektivisera hemma. 

Isolera mera
Genom att isolera på platser där varm luft läcker i dörrar och fönster gör du din energianvändning mer effektiv.

Läs mer om mål 7 och hitta fler snabba tips här.

Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Symbol för mål 8 globala målen

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Mål 8 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Handla hållbart
Välj att handla från företag som använder hållbara material, bryr sig om miljön och behandlar sina anställda rättvist. Om många gör det ökar kraven på andra företag att göra detsamma. Hallå konsument om miljömärkningar och produktionsvillkor. 

Handla lokalt
Genom att handla från lokala företag och lokala producenter så stöttar du företag i din närhet och ger dem en bättre chans att växa ekonomiskt. I det långa loppet ger det en bättre ekonomi där du bor.

Ha koll på dina rättigheter
För att du ska kunna ha schyssta arbetsvillkor är det viktigt att du har koll på dina rättigheter som anställd. Om du har kollektivavtal på jobbet är det bra om du vet vad som ingår i det.

Läs mer om mål 8 och hitta fler snabba tips här.

Mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Symbol för mål 9 globala målen

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att hitta hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Mål 9 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Lär dig mer om teknik och innovationer
Gå en kurs eller be någon lära dig för att lära dig mer om ny teknik. För gärna dina nya kunskaper vidare.

Skänk bort gamla prylar
Att vi uppgraderar våra tekniska prylar är vanligt, men ofta fungerar de gamla fortfarande. Skänk bort de saker du inte använder längre, eller se till att de återanvänds.

Använd din teknikkunskap
Är du intresserad av teknik? Använd dina kunskaper för att främja utveckling. Oavsett om det är genom att hjälpa en organisation med deras hemsida, starta ditt eget företag med fokus på hållbarhet eller att hjälpa någon att göra sin röst hörd genom att lära sig att använda internet.

Läs mer om mål 9 och hitta fler snabba tips här. 

Mål 10 – minskad ojämlikhet

Symbol för mål 10 globala målen

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället och det är viktigt att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

Mål 10 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Anmäl oschyssta
Rapportera eller anmäl personer som du tycker beter sig oschyst på nätet eller sociala medier.

Träffa någon som inte är som du
Gå med i en förening med människor med olika bakgrund, eller delta i aktiviteter där du träffar människor som kanske tillhör en annan etnicitet, religion eller åldersgrupp än du.

Säg ifrån
Höj rösten mot alla typer av diskriminering. Alla ska ha samma möjligheter oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund och fysisk förmåga.

Läs mer om mål 10 och hitta fler snabba tips här.

Mål 11 – hållbara städer och samhällen

Symbol för mål 11 globala målen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer.

Mål 11 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Ett skräp om dagen
Ha som mål att slänga minst ett skräp om dagen som du hittar utomhus. På så vis hjälper du till att hålla ditt samhälle rent. Håll Sverige rent om nedskräpning.

Minska bilåkandet
Cykla eller gå till jobbet om du har möjlighet.

Ta hand om offentliga platser
Plocka upp efter dig när du är ute i parker eller andra offentliga platser. Ser du en trasig gatlykta eller något lekredskap på den kommunala lekplatsen som har gått sönder? Felanmäl det gärna till oss.

Läs mer om mål 11 och få fler snabba tips här. 

Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion

Symbol för mål 12 globala målen

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Mål 12 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Minska på förpackningarna
Ta med egen kasse när du handlar, skippa engångsförpackningarna och ta med snacks eller mat hemifrån när du ska ut och resa för att minska användandet av engångsförpackningar. Att ta med en flergångsmugg när du köper kaffe istället är också en enkel sak du kan göra.

Planera maten
Fall inte för spontanköp utan gör en veckomeny och planera dina mathandlingar. Frys in mat som blir över eller använd dem i matlagningen dagen efter. Genom att bara handla sådant du behöver slipper du slänga mat. Livsmedelsverket om att minska matsvinnet. 

Köp begagnat och skänk bort eller sälj
Köp kläder och saker på second hand och sälj eller skänk bort saker som du inte längre vill ha eller behöver. Eller varför inte ordna en prylbytardag med några kompisar?

Läs mer om mål 12 och hitta fler snabba tips här.

Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna

Symbol för mål 13 globala målen

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Mål 13 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Pumpa däcken
Se till att du har tillräckligt med luft i bildäcken. Då drar din bil mindre bränsle, och när din bil drar mindre bränsle så är den snällare mot miljön.

Lufttorka
Låt ditt hår och dina kläder lufttorka istället för att använda hårtork, torktumlare och torkskåp.

Spara på elen
Du kan spara mycket elektricitet genom att koppla in dina prylar i ett grenuttag som du stänger av när du inte använder prylarna. Det är bra både för jorden och för din ekonomi.

Läs mer om mål 13 och hitta fler snabba tips här.

Mål 14 – hav och marina resurser

Symbol för mål 14 globala målen

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning.

Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem.

Mål 14 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Ha koll på fisken
Dra ner på din konsumtion av fisk. När du äter fisk och skaldjur på restaurang eller köper i butik, glöm inte att fråga om deras fisk och skaldjur är producerad och fångad på ett hållbart sätt. Livsmedelsverket om miljömärkning och miljöpåverkan från fisk.

Dra ner på plasten
Plast i haven är ett jätteproblem som hotar liv både i och i närheten av haven. Minska din plastanvändning genom att istället köpa återanvändbara produkter. Håll Sverige rent om plast. 

Handla hållbart
Köp inte smycken eller andra produkter som tillverkas av korall, sköldpaddsskal eller annat marint liv.

Läs mer om mål 14 och hitta fler snabba tips här.

Mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald

Symbol för mål 15 globala målen

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Ekosystem på land som skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad.

Mål 15 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Öppna hotell
Om du har trädgård – sätt upp ett insektshotell. Det är inte bara bra för den biologiska mångfalden, utan kan göra att du får bättre skörd av frukt och bär.

Minska på pappret
Säg nej tack till reklam och försök att göra så att du får så lite blanketter, räkningar och kontoutdrag som möjligt i pappersform. På Hultsfreds kommuns webbplats finns till exempel digitala e-tjänster som gör att du slipper vissa blanketter i pappersform. Du hittar dem på minasidor.hultsfred.se.

Bygg en bivattnare
Fyll ett fat med hög kant eller en pajform med fina stenar eller glaskulor och vatten – men bara så mycket vatten att det inte täcker stenarna. När du ställer bivattnaren i trädgården hjälper du bin, som är viktiga pollinatörer, att hitta vatten som är tillräckligt grunt så att de inte riskerar att drunkna när de dricker.

Läs mer om mål 15 och hitta fler snabba tips här.

Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen

Symbol för mål 16 globala målen

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Mål 16 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Engagera dig
Om du inte är nöjd med hur något i samhället fungerar – engagera dig politiskt!

Utnyttja din demokratiska rätt
Se till att utnyttja din demokratiska rätt att rösta i allmänna val, både på kommunal, regional och statlig nivå.

Lär känna människor i ditt område
Genom att lära känna varandra skapar ni en trygg, säker miljö. Ett sätt är att gå med i eller starta Grannsamverkan i ditt område. Grannsamverkan i Hultsfreds kommun 

Läs mer om mål 16 och hitta fler snabba tips här.

Mål 17 – genomförande och globalt partnerskap

Symbol för mål 17 globala målen

Genomförandet av globala målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås.

Mål 17 – tre snabba tips på vad du själv kan göra

Gå med i en organisation
Engagera dig i en organisation som arbetar med en fråga du brinner för.

Både gilla och dela!
När du ser något du gillar på sociala medier om jämställdhet, klimatförändringen eller något annat viktigt: gilla inte bara, utan dela också! När du delar något så ser fler personer i ditt nätverk inläggen.

Berätta vad du tycker
Delta i FN:s undersökning My world, och gör din röst hörd.
Undersökningen är ett sätt att följa arbetet med målen, såväl i Sverige som globalt.

Läs mer om mål 17 och få fler snabba tips här.