Hultsfred byter agenda!

webbild globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Hultsfreds kommun arbetar på olika sätt med Agenda 2030 och de globala målen, och är även en del av Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige. Mer information om projektet hittar du här.

Genom olika projekt, politiska beslut och andra insatser kommer Hultsfreds kommun att arbeta för att de globala målen ska bli uppfyllda.
Du kan läsa mer om olika saker som gjorts och är på gång här.

Vi syns och hörs i en hållbar framtid!