Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Här kan du läsa mer om Agenda 2030 och Hultsfreds kommuns arbete kring de globala målen. Du syns och hörs i en hållbar framtid!