Stöd vid långvarig psykisk funktionsnedsättning

Har du en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan du ha rätt till stöd och hjälp från kommunen. Det kan handla om att du får hjälp av ett ombud eller insatser som boendestöd eller sysselsättning. Du kan läsa mer nedan.

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett frivilligt stöd till dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Du kan få råd och stöd av ditt ombud, eller hjälp med att kartlägga dina behov av hjälp, stöd och service. Ditt ombud kan också hjälpa dig i kontakten med olika myndigheter och sjukvården. Ombudet arbetar för att du får den hjälp du behöver och har rätt till.

Det skrivs inga anteckningar om era möten. Kontakten avslutas när målet är uppnått. Du kan alltid kontakta ombuden igen.

De personliga ombuden arbetar mot Hultsfreds, Vimmerbys och Västerviks kommuner och är fristående från myndigheter och vårdgivare.

Du hittar kontaktuppgifter på Västerviks kommuns hemsida om personliga ombud.

Boendestöd

Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp hemma. Det kallas då boendestöd. Boendestöd innebär att boendestödjare kommer hem till dig och ger dig stöd och hjälp efter dina behov. Det kan exempelvis handla om hjälp med struktur i vardagen, med personlig omvårdnad eller med att bryta isolering. Boendestödjarna kan också stötta dig i att komma i väg på sysselsättning eller andra aktiviteter.

Du ansöker om boendestöd hos kommunens biståndshandläggare.

Sysselsättning på dagverksamheten Skedala i Hultsfred

Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om sysselsättning på dagverksamheten Skedala i Hultsfred. Personalen där ger dig stöd och hjälp att hitta en aktivitet som fungerar bra i din vardag. Du deltar på dina villkor och prövar dig fram till olika aktiviteter.

Du ansöker om sysselsättning hos kommunens biståndshandläggare.

Vad kostar det?

Att få stöd och hjälp av ett personligt ombud eller av boendestöd kostar inget.

För sysselsättning på dagverksamheten Skedala betalar du en avgift per dag. Du betalar också dina resor till och från dagverksamheten.