Hjärta prästkragar

Anhörigstöd

När en närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sin vardag på egen hand är det vanligt…

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal vid oförutsedda situationer. Trygghetslarm…

Äldre par på promenad på landet, passerar bruna kor i en hage.Äldre par på promenad Foto: Pixabay

Du som anhörig kan ansöka om stöd

Du som vårdar en anhörig kan ansöka om stöd från kommunen. För att ansöka kan du kontakta kommunens biståndshandläggare. Avlösarservice…

Äldre par på promenad på landet, passerar bruna kor i en hage.Äldre par på promenad Foto: Pixabay

Du kan välja vem som utför din hemtjänst

Du som har beslut om hemtjänst har möjlighet att välja godkänd leverantör av din hemtjänst enligt LOV (Lag om valfrihetssystem).…