Träffpunkter

Välkommen till kommunens träffpunkter för aktiviteter och socialt umgänge! Här erbjuds bingo, friskvårdsgymnastik, studiecirklar, underhållning och mycket annat. Det finns…

Frivilligverksamhet

Frivilligverksamheten i Hultsfreds kommun organiseras som en ideell verksamhet i samverkan mellan kommunen, frivilliga, pensionärsorganisationerna, studieförbund och församlingar. Träffpunkterna är…