Boendestöd och sysselsättning

Det finns stöd och hjälp att få för dig med en psykisk funktionsnedsättning. Du kan få hjälp hemma eller med att hitta en sysselsättning. Du ansöker om stöd och hjälp hos kommunens biståndshandläggare.

Du kan läsa mer om de olika insatserna nedan.

Boendestöd

Om du har en psykisk funktionsnedsättning kan du få hjälp hemma. Det kallas då boendestöd. Du kan exempelvis få hjälp med din personliga omvårdnad eller med att komma i väg på sysselsättning eller andra aktiviteter. Du kan också få hjälp med social träning. Det är Region Kalmar läns psykiatri och kommunens socialförvaltning som samarbetar kring ditt boendestöd.

Sysselsättning på dagverksamheten Skedala i Hultsfred

Har du ett behov av sysselsättning kan du få ett beslut om att delta på dagverksamheten Skedala. Här kan du delta på dina villkor och pröva dig fram till olika aktiviteter. Du får stöd och hjälp av personalen att hitta en bra vardagssysselsättning.

När du fått ett beslut om stöd och hjälp

När du fått ett beslut ser personalen till att just dina behov möts. Du får en kontaktperson inom ett par veckor. Personalen planerar tillsammans med dig när du vill ha din hjälp och hur din hjälp ska se ut.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per dag.  Du betalar också dina resor till och från dagverksamheten.