Att flytta till en gruppbostad

Ett gruppboende ger ett flexibelt stöd i vardagen för dig som har en funktionsnedsättning. Vilket stöd kan jag få på…