Så här räknas din avgift för vård och omsorg ut

Din vård- och omsorgsavgift är individuell och tas fram av kommunen utifrån uppgifter om dina inkomster och utgifter.

Du betalar inte mer än maxtaxan för din vård och omsorg

Högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, kommunal hemsjukvård och avlastningsboende är 2359 kronor per månad (maxtaxa år 2023).

Din avgift är individuell

Avgiften varierar beroende på din inkomst och ditt utrymme att kunna betala avgiften. Avgiften kan därför vara som lägst 0 kronor och som högst 2359 kronor per månad. Ditt utrymme att betala räknas alltid ut med hänsyn till ett förbehållsbelopp.

Vad är ett förbehållsbelopp?

Ett förbehållsbelopp är den summa som varje person behöver ha för sitt uppehälle såsom hyra, mat, apotek med mera.

Vilka avgifter gäller 2023?

För information om vilka belopp som gäller för vård och omsorg 2023 kan du läsa vidare på vår hemsida i inlägget om socialnämndens taxor.

Hur får jag ett beslut om avgift?

För att din vård- och omsorgsavgift ska kunna räknas ut behöver du lämna in uppgifter till kommunen. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten “Inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom vård och omsorg”.