Vård och omsorg till dig som behöver stöd och hjälp

händer bildar hjärta

Det finns olika former av stöd och hjälp för dig som behöver det. Det kan handla om en funktionsnedsättning från födseln, som kommit senare eller med åldern. Under vård och omsorg kan du läsa om stödinsatser och hjälp som du som kommuninvånare kan ansöka om i dessa fall. Det är hos bistånds- eller LSS-handläggarna du ansöker om stöd och hjälp.

Här kan du också läsa om kommunens olika typer av boenden, olika tjänster och aktiviteter.

Här kan du läsa vidare om vård och omsorg: