Våld i nära relationer

Det finns stöd och behandling att få både för dig som är våldsutsatt och för dig som utövar våld.

Att vara utsatt för våld

Våld i nära relation kan ge sig uttryck på många olika sätt. Det kan vara fysiskt våld, men kan också vara psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, digitalt eller latent våld. Det kan också ske genom försummelse. Är man utsatt för psykiskt våld är det vanligt med nedsättande kommentarer och emotionell utpressning. Man kan också bli utsatt för olika typer av kontroll och begränsning. Den våldsutsatta kan också isoleras från familj, vänner och omgivning.

Våldet kan även vara hedersrelaterat. Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler. Reglerna måste följas för att inte förstöra familjens rykte och anseende, det vill säga, dess heder. Det är ofta flera personer som kontrollerar och straffar en närstående när hen bryter mot familjens eller släktens normer.

Att ha svårt att hantera ilska eller ha ett kontrollbehov

Det finns stöd och behandling till dig som har svårt att hantera din ilska och ofta hamnar i konflikter med dina närstående som leder till hot- eller våldssituationer. I behandling kommer du att ges möjlighet att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till våldshandlingar. Du blir lyssnad på och får hjälp att klarlägga dina problem. Du får också möjlighet att förändra tankar och handlingar som leder till hot eller våld i dina relationer.

Vad kan jag få för insatser?

I öppenvården för vuxna över 18 år erbjuder vi samtal för dig som är våldsutsatt och till dig som utövar våld. För att få insatser krävs ett biståndsbeslut. Det innebär att man behöver utreda behovet av insatsen och få ett beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Om man får ett avslag kan man överklaga det. I vissa fall kan vi erbjuda upp till fem råd- och stödsamtal utan biståndsbeslut. Det är gratis att få insatser i kommunens öppenvård.

Att vara utsatt för våld kan ge flera konsekvenser och man kan behöva stöd och behandling, ibland under en längre tid och ibland under en kortare period. Vi som möter dig har utbildning i att ge dig vägledning i de val du vill göra för att förändra ditt liv. Det kan vara stöd i praktiska saker eller samtal för att bearbeta det man är eller har varit utsatt för.

De metoder vi använder i kommunens öppenvård för våldsutsatt och våldsutövare är:

  • Motiverande samtal.
  • Samtal om våld.
  • Samtal om frihet.
  • Utväg Skaraborg.

Är du barn eller ungdom i ett hem där det förekommer våld?

Det är förbjudet att slå en annan person. Det är inte heller tillåtet att göra dig eller någon annan illa med ord, till exempel säga elaka saker, skrämmas eller hota.

Många vågar inte berätta att de har utsatts för våld eller sett sin förälder bli slagen eller illa behandlad. Det är okej att berätta om det och det finns många vuxna som vill lyssna. Vänd dig till någon vuxen du litar på till exempel i skolan, en släkting eller en förälder till en kompis.

Du kan också kontakta någon på IFO Barn och Familj. De kan lyssna på dig och ge dig stöd på olika sätt.

Är du orolig för någon i din närhet?

Att se att någon är utsatt för våld i en relation kan göra att man känner sig maktlös och frustrerad. Du kan ringa till socialtjänsten om din oro och rådfråga hur du kan gå till väga för att stötta personen.

Om din oro är så stark att du tror att personen befinner sig i fara kan du ringa och göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du har rätt att vara anonym men det är då viktigt att du inte uppger ditt namn när du ringer. Socialtjänsten har inte rätt att efterforska vem det är som har ringt och gjort orosanmälan.

Du kan även lämna en orosanmälan direkt via vår e-tjänst. E-tjänsten läses inte efter kontorstid, på kvällar och helger.