Stöd till boende

Om du har svårt att få boende på grund av andra orsaker än allmän bostadsbrist kan du ansöka om insatser hos individ- och familjeomsorgens sektion för vuxna. Vi kan även hjälpa dig som riskerar att bli vräkt från ditt nuvarande boende.

Här finns en lista över hyresvärdar i Hultsfreds kommun för dig som letar boende.

Vräkningsförebyggande arbete

När en hyresgäst riskerar att förlora sin bostad skickar hyresvärden information om det till socialförvaltningen. På individ- och familjeomsorgens sektion för vuxna arbetar man med vräkningsförebyggande arbete för att stötta personer eller familjer i att inte förlora sin bostad. Det kan vara stöd med ekonomiska prioriteringar och att skapa ordning för att kunna hantera ekonomin. Det kan även vara annan typ av stöd för att få vardagen att fungera.

Vad du kan göra om du får en hyresskuld

  • Se över om du kan lösa skulden på egen hand eller genom stöd från familj eller vänner.
  • Ta kontakt med din hyresvärd och fråga om det finns möjlighet till en avbetalningsplan.
  • Har skulden gått vidare till inkasso är det dem du ska kontakta för att ta reda på om det finns möjlighet att betala av skulden.

Det är alltid av värde att tala med hyresvärden om sin situation oavsett hur långt processen har gått. Saknar du ekonomiska medel kan du kontakta socialförvaltningen för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Det görs då en individuell bedömning utifrån din situation.

Vad du kan göra om du får ett meddelande från hyresvärden på grund av återkommande sena inbetalningar

En hyresvärd har möjlighet att säga upp ditt hyreskontrakt om du har återkommande sena hyresinbetalningar. Om du får ett brev där hyresvärden skriver att du har återkommande sena hyresinbetalningar är det viktigt att du ser till att hyran i fortsättningen alltid betalas i tid.

Behöver du ha stöd med ekonomiska prioriteringar eller andra råd för att undvika sena inbetalningar är du välkommen att kontakta individ- och familjeomsorgens sektion för vuxna eller kommunens budget- och skuldrådgivare.

Vad du kan göra om du får ett meddelande från hyresvärden på grund av störning

En hyresgäst har alltid ansvar för att uppträda ansvarsfullt och inte störa sina grannar. Det är även viktigt att du respekterar den varning som hyresvärden skickat ut och garanterar att störningar inte sker igen. Störningar kan vara av många olika slag som fester, hög musik, skrik med mera. Det är inte heller ovanligt att det handlar om osämja mellan grannar. Om du fått ett brev som handlar om att du stört är det viktigt att tala med din hyresvärd. Återkommande störningar kan bli en grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet.