Missbruk och medberoende

Det finns rådgivning och behandling för dig med ett missbruk eller för dig som är medberoende.

Att ha ett missbruk

Missbruk är att använda substanser på ett sätt som skadar hälsan och relationer. Det kan exempelvis handla om alkohol eller narkotika. När ett missbruk får pågå en längre tid finns risken att bli beroende. Att vara beroende av alkohol eller narkotika är en folksjukdom. Att ha en beroendesjukdom betyder att det är mycket svårt att sluta eller minska på missbruket. Det beror på en kronisk förändring i hjärnans belöningssystem. Olika människor har olika hög genetisk risk att utveckla ett beroende redan från födseln. Man kan även utveckla beroende av till exempel spel. Känslan är att beroendet är utom kontroll och att hela livet kretsar kring det.

Att ha ett medberoende

All form av missbruk som alkohol, narkotika och spel kan leda till stora konsekvenser för de som står nära en anhörig med missbruksproblematik. Det kan vara din förälder, ditt barn, din sambo, arbetskollega eller någon annan person du bryr dig mycket om. Det kan innebära att du prioriterar bort dina egna behov för att göra det så bra som möjligt för den som missbrukar. Att ta hjälp för medberoende är att ta ett beslut om att prioritera dig själv först och att inse att den enda du kan förändra är dig själv.

Vad kan jag få för insatser?

I socialtjänstens öppenvård arbetar vi med behandlande och förebyggande insatser. I öppenvården för vuxna över 18 år erbjuder vi samtal för riskbruk, missbruk, beroende eller medberoende. För att få insatser krävs ett biståndsbeslut. Det innebär att kommunen först behöver utreda ditt behov av insatsen och därefter fatta ett beslut. Om man får ett avslag kan man överklaga det. I vissa fall kan vi erbjuda upp till fem råd- och stödsamtal utan biståndsbeslut. Det är gratis att få insatser från kommunens öppenvård.

De metoder vi använder i kommunens öppenvård är:

  • 12-stegsprogrammet.
  • Återfallsprevention (ÅP).
  • Motiverande samtal (MI).
  • Community Reinforcement Approach (CRA).
  • Motivational Enhancement Therapy (MET).

Är du orolig för någon annans missbruk?

Om du är orolig för att någon utsätter sin hälsa för allvarlig fara genom sitt missbruk så ska du kontakta oss och göra en orosanmälan. Du har rätt att vara anonym men det är då viktigt att du inte säger ditt namn när du ringer. Socialtjänsten har inte rätt att efterforska vem det är som har ringt och gjort orosanmälan.

Är du barn eller ungdom i ett hem där det förekommer missbruk?

Många barn och ungdomar känner en oro över att det förekommer alkohol eller narkotika i hemmet. Det kan vara svårt att berätta om hur det är hemma men det finns många vuxna som vill lyssna. Vänd dig till någon vuxen du litar på till exempel i skolan, en släkting eller en förälder till en kompis.

Du kan också kontakta någon på IFO Barn och Familj. De kan lyssna på dig och ge dig stöd på olika sätt.

Har du ett missbruk och behöver hjälp från flera olika kontakter?

Då kanske HPI är något för dig. HPI vänder sig till dig som har missbruks-eller beroendeproblem och har flera vårdkontakter.

HPI är ett samarbete mellan hälsocentralerna i Hultsfred och Mörlunda, psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby/Hultsfred, boendestödet och individ- och familjeomsorgen (IFO) i Hultsfreds kommun.