Människohandel och sex mot ersättning

Nedan kan du läsa om människohandel och sex mot ersättning.

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel?

Människohandel förekommer i Sverige. Människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Sex mot ersättning

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Det finns en regionkoordinator knuten till alla kommuner i Sverige

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten. Denna ska bistå myndigheter med stöd vid människohandelsärenden och vid ärenden som rör sex mot ersättning. Regionkoordinatorns uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot människohandel och prostitution.