Foto som visar sedlar, pengar och en faktura

Ekonomiskt stöd

Är du i en ekonomiskt tuff situation kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd. Tidigare kallades stödet socialbidrag.…

Våld i nära relationerFoto: pixabay.com

Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld? Blir du slagen hemma eller känner du dig hotad av din partner? Du kan då vända…

Hjärta prästkragar

Anhörigstöd

När en närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sin vardag på egen hand är det vanligt…

MP900227539budget rådgivning

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen är till för dig som är bosatt i Hultsfreds kommun och behöver råd eller stöd i ekonomiska…

familjerådgivning

Familjerådgivning

Det är inte alltid lätt att leva tillsammans. Vi har drömmar om framtiden, men det blir inte alltid som vi har…

Bild på ett handslag

Behöver du konsumentvägledning?

Hultsfreds kommun erbjuder i samarbete med Oskarshamns kommun konsumentvägledning för kommunens invånare. Genom konsumentvägledningen kan du få vägledning och stöd…

Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarens tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta…

två cyklar

Kontaktperson

Att vara kontaktperson är ett sätt att hjälpa barn, ungdomar eller vuxna att bryta isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsaktivitet…