En knuten hand och en person som sitter ned.En knuten hand och en person som sitter ned.Foto: pixabay.com

Våld i nära relationer

Det finns stöd och behandling för dig som är våldsutsatt och till dig som utövar våld. Att vara våldsutsatt Våld…

Händer som håller fröMissbruk och beroende

Missbruk och medberoende

Det finns rådgivning och behandling för dig med ett missbruk eller för dig som är medberoende. Att ha ett missbruk…