Ballonger som flygerFoto: pixabay.com

Värdegrund inom vård och omsorg

Vård och omsorg handlar om möten mellan människor. Det innebär att du ska ha självbestämmande och känna delaktighet. Det är…

Fullmäktige klubba

Överklaga kommunala beslut

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning innebär förenklat att…

patientFoto: pixabay

Patientsäkerhetsberättelse

Kommunen har inom vård och omsorg ett hälso- och sjukvårdsansvar. Varje år gör kommunen en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Du hittar kommunens patientsäkerhetsberättelse…

äpplen och apelsiner

Öppna jämförelser

På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) hemsida kan du jämföra resultat för kommunerna. Resultat från vård och omsorg beskrivs utifrån:…