Ballonger som flygerFoto: pixabay.com

Värdegrund inom vård och omsorg

Vård och omsorg handlar om möten mellan människor. Det innebär att du ska ha självbestämmande och känna delaktighet. Det är…

patientFoto: pixabay

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år gör kommunen en så kallad patientsäkerhetsberättelse som gäller där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar. Du hittar kommunens patientsäkerhetsberättelse nedan.…

Fullmäktige klubba

Överklaga kommunala beslut

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning innebär förenklat att…

äpplen och apelsiner

Öppna jämförelser

På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) hemsida kan du jämföra resultat för kommunerna. Resultat från vård och omsorg beskrivs utifrån:…