Fullmäktige klubba

Överklaga kommunala beslut

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning innebär förenklat att…

patientFoto: pixabay

Patientsäkerhetsberättelse

Kommunen har inom vård och omsorg ett hälso- och sjukvårdsansvar. Varje år gör kommunen en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Du hittar kommunens patientsäkerhetsberättelse…