Kontaktuppgifter till socialförvaltningen

Dator och telefon.
Biståndshandläggare och LSS-handläggare

Biståndshandläggare och LSS-handläggare

Telefontid måndag-fredag kl. 8-10.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor

Telefontid måndag-fredag klockan 8-15.

Rehabiliteringsenheten

Arbets- och fysioterapeuter

Kontakta oss gärna via vår e-tjänst.
Telefontid måndag-fredag kl. 8-9, övrig tid kan du lämna röstmeddelande så ringer vi upp.

Kontakta rehabiliteringsenheten via deras e-tjänst.

Frivilligsamordnare och anhörigstödjare

Ulrica Stolt

Anhörig- och frivilligsamordnare

Gabriella Harrison

Anhörigsamordnare

Enhetschefer särskilt boende inom äldreomsorgen

Leena Bergström

Enhetschef

Enhetschef för särskilda boenden på Aspedalsgatan 24 i Hultsfred (Lindgården) samt på Östra långgatan 10 i Hultsfred (Paviljongen), nattpatrullen och boendesamordnare.

Sandra Frejd

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Skördevägen 6 i Vena (Klockargården).

Susan Andersen

Enhetschef

Enhetschef för särskilda boenden på Ringvägen 13 i Virserum (Ekliden) och Östra långgatan 10 i Hultsfred (Knektagården).

Linda Blomberg

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla (Hemgården).

Christina Solnevik Hjalmarsson

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla (Hemgården).

Charlotte Sternell

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Doktorsvägen 8 i Mörlunda (Lundagården).

Enhetschefer hemtjänst

Anneli Carlsson

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänsten i Virserum och Järnforsen.

Helena Wahlgren

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänst Hultsfred Krans och hemtjänsten i Silverdalen.

Maria Stenbäck

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänsten i Hultsfred City och hemtjänsten i Vena.

Adrijana Lisedal

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänst Målilla och hemtjänst Mörlunda

Anna-Karin Avemarker

Enhetschef

Enhetschef för trygg hemgång, Knektagårdens korttidsenhet och dagverksamheten Slättgården.

Enhetschef sjuksköterskor

Rickard Nilsson

Enhetschef

Enhetschef för kommunens sjuksköterskor.

Enhetschef rehabilitering och bemanning

Ulrika Larsson

Enhetschef

Enhetschef för bemanningsenheten och rehabiliteringsenheten.

Enhetschefer omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)

Susanne Sandin

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostad på Gränsgatan 9 (Berguven) i Hultsfred och för gemensamhetslokalen Opalen i Hultsfred.

Jette Madsen

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostad på Nygatan 5 i Hultsfred (Oredan), servicebostäder Lilla Torget och Granitvägen i Hultsfred samt korttidsverksamheten Diamanten i Hultsfred.

Katarina Dunhage Jakobsson

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostaden på Stockholmsvägen i Målilla, träffpunkt i Virserum, avlösarservice, personliga assistenter och ledsagare/kontaktpersoner LSS.

Anette Linde

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostad på Lindvägen 7 (Solvändan) i Hultsfred, boendestöd, dagverksamheten Skedala och Torgträffen Liljan i Hultsfred.

Jane Rasmusson

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostäderna på Tjädervägen 3 (Lejonet) och Orrgränd 1C (Korsnäbben) i Virserum, träffpunkt i Virserum samt personliga assistenter.

Verksamhetsledare intraprenad Framsteget (daglig verksamhet)

Håkan Hägg

Verksamhetsledare intraprenad Framsteget

Verksamhetschefer vård och omsorg

Marie Pihl

Verksamhetschef vård och omsorg

Övergripande chef för särskilt boende, korttidsboende och bemanning.

Joachim Åberg

Verksamhetschef vård och omsorg

Övergripande chef för hemtjänst och omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF).

Anna-Lena Thorén

Verksamhetschef myndighet vård och omsorg

Chef för bistånds- och LSS-handläggare, anhörigstödet och frivilligsamordning.

Monica Örmander

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen)

Sektionschefer individ- och familjeomsorgen (IFO)

Elin Axelsson

Sektionschef IFO Vuxen

Christina Rendahl Tuvesson

Sektionschef Barn och familj

Robert Andersson

Sektionschef Arbete och Integration

Socialchef

Marie Stjernström

Socialchef

Administrativ stab på socialkontoret

Monica Örmander

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen)

Eva Didrikson

Avgiftshandläggare och budget- och skuldrådgivare

Kristina Johansson

Administrativ handläggare

Josephine Larsson

Administrativ handläggare

Hittade ingen kontakt.