Vill du komma i kontakt med socialförvaltningen?

Dator och telefon.

Söker du kontaktuppgifter till någon av våra verksamheter? Du finner dessa nedan.

  • Är du osäker på vem du ska kontakta inom äldreomsorgen kan du ringa 0495-24 10 00 vardagar mellan klockan 8-12.
  • Vill du komma i kontakt med en biståndshandläggare kan du ringa 0495-24 10 40 vardagar mellan klockan 8-10.
  • Vill du komma i kontakt med kommunens sjuksköterskor kan du ringa 0495-24 02 22 vardagar mellan klockan 8-15.
  • Vill du komma i kontakt med kommunens rehabiliteringsenhet kan du ringa 0495-24 02 21 vardagar mellan klockan 8-9, eller via rehabiliteringsenhetens e-tjänst.
  • Vill du komma i kontakt med individ- och familjeomsorgens sektion för Barn och familj kan du läsa vidare om deras öppettider och telefontider på kommunens hemsida.
  • Vill du vända dig till socialförvaltningen eller är osäker på vem du ska kontakta kan du skicka e-post till social@hultsfred.se

Post till socialförvaltningen skickas till: Hultsfreds kommun, Socialförvaltningen, Box 508, 577 26 Hultsfred.

Du hittar fler kontaktuppgifter till oss nedan.

Socialchef

Marie Stjernström

Socialchef

Administrativ stab på socialkontoret

Monica Örmander

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen)

Eva Didrikson

Avgiftshandläggare och budget- och skuldrådgivare

Kristina Johansson

Administrativ handläggare

Josephine Larsson

Administrativ handläggare

Kajsa Allvin

HR-konsult socialförvaltningen

Sektionschefer individ- och familjeomsorgen (IFO)

Camilla Svensson

Sektionschef IFO Vuxen

Christina Rendahl Tuvesson

Sektionschef Barn och familj

Robert Andersson

Sektionschef Arbete och Integration

Verksamhetschefer vård och omsorg

Marie Pihl

Verksamhetschef vård och omsorg

Övergripande chef för särskilt boende, korttidsboende och bemanning.

Joachim Åberg

Verksamhetschef vård och omsorg

Övergripande chef för hemtjänst och omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF).

Anna-Lena Thorén

Verksamhetschef myndighet vård och omsorg

Chef för bistånds- och LSS-handläggare, anhörigstödet och frivilligsamordning.

Monica Örmander

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen)

Enhetschefer särskilt boende inom äldreomsorgen

Leena Bergström

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Aspedalsgatan 24 i Hultsfred (Lindgården), nattpatrullen och boendesamordnare.

Sandra Frejd

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Skördevägen 6 i Vena, Trygghetslägenheter Skördevägen och Slättgården.

Anna-Karin Avemarker

Enhetschef

Enhetschef för trygg hemgång och Knektagårdens korttidsenhet.

Jane Rasmusson

Enhetschef

Enhetschef för särskilda boenden på Östra Långgatan 10 i Hultsfred (Knektagården och Paviljongen).

Susan Andersen

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Ringvägen 13 i Virserum (Ekliden).

Linda Blomberg

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Doktorsvägen 8 i Mörlunda (Lundagården) och Trygghetslägenheter Ängen.

Christina Solnevik Hjalmarsson

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla (Hemgården).

Enhetschefer hemtjänst

Anneli Carlsson

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostäderna på Orrgränd 1C (Korsnäbben) och Tjädervägen 3 (Lejonet) i Virserum samt personliga assistenter.
Enhetschef för hemtjänsten i Virserum och Järnforsen.

Maria Stenbäck

Enhetschef

Enhetschef för Hemtjänst Hultsfred - City och Hemtjänst Vena.

Ulrika Lätt

Enhetschef

Enhetschef för Hemtjänst Hultsfred - Krans, Hemtjänst Silverdalen och Trygghetslägenheter Sjögläntan.

Elin Nilsson

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänst Målilla och hemtjänst Mörlunda

Enhetschef sjuksköterskor

Rickard Nilsson

Enhetschef

Enhetschef för kommunens sjuksköterskor.

Enhetschef rehabilitering och bemanning

Ulrika Larsson

Enhetschef

Enhetschef för bemanningsenheten och rehabiliteringsenheten.

Enhetschefer omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)

Susanne Sandin

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostäderna på Gränsgatan 9 (Berguven) och Lindvägen 7 (Solvändan) i Hultsfred

Jette Madsen

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostad på Nygatan 5 i Hultsfred (Oredan), servicebostäder Lilla Torget och Granitvägen i Hultsfred, korttidsverksamheten Diamanten i Hultsfred samt stödfamiljer LSS

Anneli Carlsson

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostäderna på Orrgränd 1C (Korsnäbben) och Tjädervägen 3 (Lejonet) i Virserum samt personliga assistenter.
Enhetschef för hemtjänsten i Virserum och Järnforsen.

Katarina Dunhage Jakobsson

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostaden på Stockholmsvägen i Målilla, personliga assistenter och ledsagare/kontaktpersoner LSS.

Anette Linde

Enhetschef

Enhetschef för boendestöd, dagverksamheten Skedala och gemensamhetslokalen Opalen.

Verksamhetsledare intraprenad Framsteget (daglig verksamhet)

Håkan Hägg

Verksamhetsledare intraprenad Framsteget

Biståndshandläggare

Ann-Charlotte Blomqvist Tuvesson

Biståndshandläggare

Emmy Haag

Biståndshandläggare

Gabriella Harrison

Biståndshandläggare/Anhörigsamordnare

Ansvarig trygghetslarm.

Hanna Bjälestig

Bistånds- och LSS-handläggare

Hannah Lindvall Kurti

Biståndshandläggare

Ingrid Hoffmann

LSS-handläggare

Jennie Pettersson

Biståndshandläggare

Lotte Olsson

Biståndshandläggare

Mathilda Ivarsson

Biståndshandläggare

LSS-handläggare

Hanna Bjälestig

Bistånds- och LSS-handläggare

Ingrid Hoffmann

LSS-handläggare

Frivilligsamordnare och anhörigstödjare

Ulrica Stolt

Anhörig- och frivilligsamordnare

Gabriella Harrison

Biståndshandläggare/Anhörigsamordnare

Ansvarig trygghetslarm.