Kontaktuppgifter till socialförvaltningen

Dator och telefon.
Biståndshandläggare och LSS-handläggare

Biståndshandläggare och LSS-handläggare

Telefontid vardagar klockan 8-9:30.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor

Telefontid vardagar klockan 8-15.

Rehabiliteringsenheten

Arbets- och fysioterapeuter

Telefontid vardagar klockan 8-9.
Övrig tid kan du lämna röstmeddelande så ringer vi upp.

Kontakta oss gärna via vår e-tjänst.

Kontakta rehabiliteringsenheten via deras e-tjänst.

Frivilligsamordnare och anhörigstödjare

Ulrica Stolt

Anhörig- och frivilligsamordnare

Gabriella Harrison

Anhörigsamordnare

Enhetschefer särskilt boende inom äldreomsorgen

Leena Bergström

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Aspedalsgatan 24 i Hultsfred och natthemtjänsten.

Susan Andersen

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Aspedalsgatan 24 i Hultsfred.

Linda Blomberg

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla.

Christina Solnevik Hjalmarsson

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla.

Susanne Sandin

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Ringvägen 13 i Virserum.

Sandra Frejd

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Skördevägen 6 i Vena.

Charlotte Sternell

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Doktorsvägen 8 i Mörlunda.

Enhetschefer hemtjänst

Anneli Carlsson

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänsten i Virserum och Järnforsen.

Martin Syrén

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänsten i Hultsfreds kransområde och Silverdalen.

Maria Stenbäck

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänsten i Vena och centrala Hultsfred.

Elin Nilsson

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänsten i Målilla och Mörlunda.

Enhetschef korttidsenhet

Anna-Karin Avemarker

Enhetschef

Enhetschef för korttidsenheten på Östra Långgatan i Hultsfred och dagverksamheten Slättgården.

Enhetschef sjuksköterskor och rehabilitering

Lina Arvidsson

Enhetschef

Enhetschef för hälso-, sjukvård- och rehabilitering (HSR).

Enhetschef bemanning

Ulrika Svärd Lysti

Enhetschef

Enhetschef för bemanningsenheten.

Enhetschefer omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)

Jette Madsen

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostad på Nygatan 5 i Hultsfred, servicebostäder i närområde Lilla Torget, Granitvägen 22B och korttidsverksamheten Diamanten.

Katarina Dunhage Jakobsson

Enhetschef

Enhetschef för boendestöd och dagverksamheten Skedala.

Anette Linde

Enhetschef

Enhetschef för gruppboenden på Gränsgatan 9 och Lindvägen 7 i Hultsfred.

Jane Rasmusson

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostäderna på Tjädervägen 3, Orrgränd 1C i Virserum, Stockholmsvägen i Målilla samt personlig assistans.

Hannah Lindvall Kurti

Enhetschef

Enhetschef för personlig assistans, avlösarservice i hemmet och ledsagning.

Verksamhetsledare intraprenad Framsteget (daglig verksamhet)

Håkan Hägg

Verksamhetsledare intraprenad Framsteget

Verksamhetschefer vård och omsorg

Ulrika Larsson

Verksamhetschef vård och omsorg

Övergripande chef för omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och kommunal hälso-, sjukvård- och rehabilitering (HSR).

Joachim Åberg

Verksamhetschef vård och omsorg

Övergripande chef för äldreomsorgen och bemanningsenheten.

Anna-Lena Thorén

Verksamhetschef myndighet vård och omsorg

Chef för bistånds- och LSS-handläggare, anhörigstödet och frivilligsamordning.

Sektionschefer individ- och familjeomsorgen (IFO)

Elin Axelsson

Sektionschef IFO Vuxen

Christina Rendahl Tuvesson

Sektionschef Barn och familj

Sandra Elmér

Sektionschef Barn och familj

Robert Andersson

Sektionschef Arbete och Integration

Socialchef

Marie Stjernström

Socialchef

Administrativ stab på socialkontoret

Monica Örmander

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Annika Viktorsson Önnered

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Ghaith Kassab

Verksamhetsutvecklare

Amanda Borg Sinnerström

Avgiftshandläggare, budget- och skuldrådgivare och ansvarig för kö till trygghetslägenheter.

Josephine Larsson

Administrativ handläggare