Familjerätt & familjerådgivning

Familjerätten handlägger frågor om adoption, föräldraskap, familjerättslig rådgivning, samarbetssamtal samt avtal om boende, vårdnad och umgänge.

Familjerådgivningen erbjuder samtal som hjälper er som familj att hitta lösningar på svårigheter ni upplever.

Läs mer nedan om hur du kontaktar familjerätten eller familjerådgivningen.

Familjerätt

Familjerättsärenden handläggs från och med 1 september 2020 av Oskarshamns kommun, med undantag för föräldraskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Hultsfreds kommun.

Familjerådgivning

Det är inte alltid lätt att leva tillsammans. Vi har drömmar om framtiden, men det blir inte alltid som vi har tänkt oss.

Inre och yttre påfrestningar kan nog aldrig undvikas i en parrelation. Världen runt omkring påverkar oss och den är i ständig förändring. Ekonomiska svårigheter, arbete, arbetslöshet eller otrohet kan sätta en relation på stora prov. När allting har gått i baklås, kan det vara ett alternativ att vända sig till familjerådgivningen för att hitta en framkomlig väg.

Tillsammans med en rådgivare kan ni tala om de svårigheter ni upplever och få hjälp med att hitta lösningar. Vi som arbetar som familjerådgivare har mycket lång erfarenhet av samtalsbehandling samt psykoterapeutisk kompetens.

Ni kan söka familjerådgivning när:

  • ni vill förändra förhållandet ni lever i
  • ni har svårt att prata med varandra
  • någon har träffat en annan
  • svartsjuka skadar ert förhållande
  • ni har sexuella problem
  • ni funderar på att skiljas
  • ni ska flytta isär och inte vet hur ni ska ordna det för barnen
  • det är svårt att vara förälder eller styvförälder
  • det är svårt efter en skilsmässa

Så kontaktar du familjerådgivningen

För att komma i kontakt med familjerådgivningen ringer du på telefontiden eller talar in ditt telefonnummer på vår telefonsvarare, så ringer vi upp dig för tidsbokning. En dag i veckan kan familjerådgivning erbjudas i Vimmerby eller Oskarshamn utifrån behov eller önskemål.

Personalen har tystnadsplikt

Det är frivilligt att kontakta familjerådgivningen. Det skrivs inga journaler om era besök eller samtal. Personalen har tystnadsplikt och om du vill kan du vara anonym.

Vad kostar det?

Kostnaden är 150 kronor per besök och betalas kontant eller via swish vid varje tillfälle. Återbud lämnas senast 24 timmar innan besöket, annars debiteras besöket.