familjerättFoto: pixabay.com

Familjerätt

Familjerätten handlägger frågor om adoption, faderskap, familjerättslig rådgivning, samarbetssamtal samt avtal om boende, vårdnad och umgänge.

familjerådgivning

Familjerådgivning

Det är inte alltid lätt att leva tillsammans. Vi har drömmar om framtiden, men det blir inte alltid som vi har…

Händer som håller i barnskorFoto: pixabay.com

Faderskap

När ett barns föräldrar inte är gifta med varandra ska socialförvaltningen bekräfta vem som är far till barnet. Bekräftelsen innebär…