Familjerätt & familjerådgivning

Familjerätten handlägger frågor om adoption, föräldraskap, familjerättslig rådgivning, samarbetssamtal samt avtal om boende, vårdnad och umgänge.

Familjerådgivningen erbjuder samtal som hjälper er som familj att hitta lösningar på svårigheter ni upplever.

Läs mer nedan om hur du kontaktar familjerätten eller familjerådgivningen.

Familjerätt

Familjerättsärenden handläggs från och med 1 september 2020 av Oskarshamns kommun, med undantag för föräldraskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Hultsfreds kommun.

Familjerådgivning

Relationen i fokus. Vi är våra relationer och relationer behöver vårdas. Förväntningar som inte infrias skapar besvikelse och ilska. I en relation som inte fungerar försvinner ömhet, omtanke och respekt. Hos en familjerådgivning kan ni få hjälp att få en fungerande dialog. Hit kommer par, sambos, gifta, särbos, eller separerade, oavsett sexuell läggning och ursprung som har relationsproblem och som behöver stöd och hjälp. 

Det här kan ni få hjälp med

Familjerådgivningen arbetar för att:

  • bidra till att förändra låsta positioner
  • uppmuntra dig och din partner att tala med och lyssna på varandra
  • hjälpa dig och din partner att förstå er själva och varandra bättre
  • bearbeta mönster och roller ni har fastnat i
  • hjälpa dig och din partner att se ert eget ansvar i situationen
  • ge information om praktiska frågor i samlevnaden
  • stödja er som är föräldrar i ert samarbete kring barnen.

Familjerådgivningen ger inga färdiga lösningar eller värderar ert sätt att hantera situationen.

Så kontaktar du familjerådgivningen

Familjerådgivningen i Västervik erbjuder familjerådgivning till kommuninvånarna i Hultsfred, Vimmerby, Oskarshamn och Västervik. En dag i veckan kan familjerådgivning erbjudas i Vimmerby eller Oskarshamn utifrån behov eller önskemål.

För att komma i kontakt med familjerådgivningen ringer du på telefontiden eller talar in ditt telefonnummer på telefonsvararen, så ringer personalen upp dig för tidsbokning.

Familjerådgivningen

Personalen har tystnadsplikt

Familjerådgivningen har tystnadsplikt och för inga journaler. Den som vill kan vara anonym.

Vad kostar det?

Avgiften per besök är 200 kronor och betalas kontant eller via swish vid varje tillfälle. Återbud lämnas senast 24 timmar innan besöket, annars debiteras besöket.