Familjecentralen

Familjecentralen är en träffpunkt där barn och föräldrar står i centrum. Här erbjuds familjer med barn mellan 0-6 år en heltäckande service, både inom hälsovård och via sociala insatser. Målet är att utifrån hela familjens livssituation bidra till en god hälsa hos barn och föräldrar. Alla som jobbar på Familjecentralen har tystnadsplikt.

På Familjecentralen finns: