Barn som far illa – orosanmälan

orosanmälan

Om du är orolig för att något barn eller ungdom far illa, kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Nedan kan du läsa mer om hur du lämnar en orosanmälan.

E-anmälan

Du kan lämna en orosanmälan direkt via vår e-tjänst. E-tjänsten läses inte efter kontorstid eller på kvällar och helger.

När det är bråttom

Vid behov av akut hjälp efter kontorstid eller under kvällar och helger kan du ringa 112 och be om att få bli kopplad till socialjour.

Vid behov av akut hjälp under kontorstid vardagar kan du ringa kommunens växel på nummer 0495-24 00 00.

Kontaktvägar till socialförvaltningen

Det är barn och familj inom individ- och familjeomsorgen som utreder orosanmälningar gällande barn.

Telefontider

  • Måndag – fredag 8:30-9:30.
  • Du kan ringa direkt till din handläggare eller ringa via kommunens växel på 0495-24 00 00.

Receptionens öppettider

  • Måndag 8-11:00.
  • Onsdag – fredag 8-11:00.
  • Övriga tider endast bokade besök.

Adress- och kontaktuppgifter till hela socialförvaltningen hittar du här.

Du kan även ringa polisens nummer 114 14.

Alla kan lämna en orosanmälan

Personal på exempelvis skolor och barn- och mödravårdscentraler är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om barn som kan behöva särskilt stöd eller skydd.

Alla människor bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behöver socialtjänstens stöd eller skydd.

Som privatperson kan du välja att vara anonym

Som privatperson kan man välja att vara anonym i kontakten med socialtjänsten. Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med ditt namn, utan redan från början säga att du vill vara anonym. Vet vi ditt namn kan vi bara i undantagsfall hålla det hemligt. Tänk på att om du anmäler anonymt så finns det ingen möjlighet för socialtjänsten att kontakta dig om något är oklart.