Sektionen för barn och familj

barn som håller om varandra

Barn och familj är en sektion inom individ- och familjeomsorgen. Barn och familjs uppdrag är att arbeta för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.

Barn och familj vänder sig till:

 • barn i åldrarna 0-18 år
 • gymnasieungdomar i åldern 18-20 år
 • föräldrar till barn i åldern 0-18 år
Vad kan jag få för hjälp eller stöd?

Barn och familj kan bland annat erbjuda hjälp med:

 • Råd och stöd-samtal upp till fem gånger
 • Att stärka relationer inom familjen
 • Konflikthantering och gränssättning
 • Rutiner och struktur
 • Kommunikation och samspel
 • Att hantera uppkommen krissituation
 • Att involvera nätverk och andra aktörer som förskola, skola, fritidsgård, barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatrin
 • Strukturerade program för olika problem, som impulskontroll, missbruk/beroende och barn som lever i psykisk ohälsa

Om behovet av hjälp är större än råd och stöd kan man ansöka om insatser, så kallat bistånd. Handläggarna gör då en utredning för att ta reda på barnets eller ungdomens behov.

Vi kontaktar inga andra aktörer utan ditt och din familjs godkännande. All personal har tystnadsplikt.

Behöver jag betala för hjälpen?

Det kostar inget att få råd och stöd.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Orosanmälan när barn far illa

Barn och familj tar även emot anmälningar om oro för att ett barn kan fara illa. Du kan läsa mer och göra en anmälan här.

Receptionens öppettider & telefontider

Telefontider

 • Måndag – fredag 8:30-9:30.
 • Du kan ringa direkt till din handläggare på telefontiden eller ringa via kommunens växel på 0495-24 00 00.

Receptionens öppettider

 • Måndag 8-11:00.
 • Onsdag – fredag 8-11:00.
 • Övriga tider endast bokade besök.

Har du ett inbokat besök utanför receptionens öppettider?

Din handläggare/behandlare släpper in dig på bokad tid.