Integration

Hultsfreds kommun bedriver ett aktivt integrationsarbete och samverkar med föreningar, civilsamhälle och andra myndigheter för att underlätta individers och gruppers integration i samhället.

Som invånare kan du kontakta oss för att få hjälp och stöd i exempelvis myndighetskontakter, att orientera dig i samhället, få information om olika saker som är viktigt att kunna i samhället.

Hultsfreds kommun erbjuder även samhällsorientering för nyanlända enligt lag och förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.