ett glädjeskutt i naturen

Feriepraktik

Feriepraktik är inte att likställa med ett vanligt sommarjobb. Prova på, se och lär för framtiden! Under tre veckor får…

Gruppen som jobbar med Feriepraktik 2021.Anders, Maria och Kajsa jobbar med Feriepraktiken sommaren 2021.Foto: Selma Hedenberg och Eron Ajdini

Här är pusselläggarna

I år slogs rekordet för antalet anställda feriepraktikanter, ett rekord som kommer att förbli för ett par år framöver. Ett…

Hansledare på UngdomsenhetenVictor Elofsson och Martin Lennström handledare på Ungdomsenheten.Foto: Selma Hedenberg

Ungdomsenhetens handledare

I denna artikel intervjuas två av alla de fantastiska handledare som under hela sommaren hjälper, stöttar och vägleder våra feriepraktikanter.…

Handledare Jennie Lundberg AdinHandledare Jennie Lundberg Adin på Stegen.Foto: Selma Hedenberg

Jennie handleder ungdomar på Stegen

I denna artikel intervjuas en av alla de fantastiska handledare som under hela sommaren hjälper, stöttar och vägleder våra feriepraktikanter.…