ett glädjeskutt i naturen

Feriepraktik

Feriepraktik är inte att likställa med ett vanligt sommarjobb. Prova på, se och lär för framtiden! Under tre veckor får…

Anders Svalbring och Kajsa Rydén, arbetsmarknadshandläggare hos oss på AME.Anders Svalbring och Kajsa Rydén, arbetsmarknadshandläggare hos oss på AME.Foto: Maria Helander

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att stärka möjligheterna för personer i åldern 16-64 år att komma in på arbetsmarknaden. Vi arbetar också…

Anders Svalbring möter våra ungdomar, DUA.Anders Svalbring möter våra ungdomar.Foto: Maria Helander

Delegationen för unga till arbete (DUA)

DUA är ett nationellt uppdrag från regeringen för att minska studieavbrott och arbetslösheten bland unga i åldern 16-24 år. Delegationen…