Salihs resa till en anställning Salihs resa till en anställning

Salihs resa mot första anställningen

”Med engagemang, entusiasm, driv, nyfikenhet så kommer ni att komma långt i ert arbetsliv” Ta del av Salihs resa till…

ett glädjeskutt i naturen

Feriepraktik

Vad är feriepraktik? Feriepraktik är det första jobbet för många. När du har feriepraktik går du bredvid ordinarie personal i någon av…

Arbetsmarknadshandläggare Therese Johansson träffar ni här på AME.Arbetsmarknadshandläggare Therese Johansson träffar ni här på AME.Foto: Maria Helander

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att stärka möjligheterna för personer i åldern 16-64 år att komma in på arbetsmarknaden. Vi arbetar också…