Anders Svalbring och Kajsa Rydén, arbetsmarknadshandläggare hos oss på AME.Anders Svalbring och Kajsa Rydén, arbetsmarknadshandläggare hos oss på AME.Foto: Maria Helander

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att stärka möjligheterna för personer i åldern 16-64 år att komma in på arbetsmarknaden. Vi arbetar också…

ett glädjeskutt i naturen

Feriepraktik

Feriepraktik är inte att likställa med ett vanligt sommarjobb. Prova på, se och lär för framtiden! Under tre veckor får…

Salihs resa till en anställning Salihs resa till en anställning

Salihs resa mot första anställningen

”Med engagemang, entusiasm, driv, nyfikenhet så kommer ni att komma långt i ert arbetsliv” Ta del av Salihs resa till…

Anders Svalbring möter våra ungdomar, DUA.Anders Svalbring möter våra ungdomar.Foto: Maria Helander

Delegationen för unga till arbete (DUA)

DUA är ett nationellt uppdrag från regeringen för att minska studieavbrott och arbetslösheten bland unga i åldern 16-24 år. Delegationen…