Entré till Arbete och integration i HultsfredEntré till Arbete och integration i HultsfredFoto: Maria Helander

Arbete och integration

Arbete och integration är en sektion inom individ- och familjeomsorgen. I sektionen ingår arbetsmarknadsenheten, integration samt Stegen. Syftet med en utökad…

team-spirit-2447163Foto: Pixabay

Begrepp och nyckelord

Flykting Asylsökande Ensamkommande barn Kvotflykting Nyanländ person Skyddsbehövande Övriga skyddsbehövande   För mer informations om begrepp och nyckelord hittar ni…

Entrédörr StegenEntrédörr Stegen

Moas resa till ett bättre mående

”Jag tycker det är skitkul att ha en sysselsättning och känna sig behövd” Ta del av Moas fantastiska resa till…

Salihs resa till en anställning Salihs resa till en anställning

Salihs resa mot första anställningen

”Med engagemang, entusiasm, driv, nyfikenhet så kommer ni att komma långt i ert arbetsliv” Ta del av Salihs resa till…