IMG_0066Entré till Arbete och integration.Foto: Maria Helander

Arbete och integration

Arbete och integration är en sektion inom individ- och familjeomsorgen. I sektionen ingår arbetsmarknadsenheten, integration samt Stegen. Syftet med en utökad…

team-spirit-2447163Foto: Pixabay

Begrepp och nyckelord

Flykting Asylsökande Ensamkommande barn Kvotflykting Nyanländ person Skyddsbehövande Övriga skyddsbehövande   För mer informations om begrepp och nyckelord hittar ni…