Akut hjälp

Här hittar du telefonnummer som du kan ringa om du eller någon annan behöver akut hjälp.

112

Om du eller någon annan är i en akut situation och behöver hjälp med en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Polisen, 114 14

Det här är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan.

Socialjour, kvällar och helger, 112

Vid akuta ärenden efter kontorstid, som inte kan vänta till nästkommande vardag, kan Höglandets socialjour kontaktas via 112. Du blir då kopplad till socialjouren.

På socialjouren får du akut stöd när du är i en utsatt situation. Det kan handla om våld, missbruk och övergrepp eller om du misstänker att någon annan far illa.

Socialförvaltningen

Under kontorstid vardagar tar socialförvaltningen hand om akuta ärenden, du kan då ringa till kommunens växel på 0495-24 00 00.

Vill du komma i kontakt med Individ- och familjeomsorgens sektion för barn och familj? Du hittar telefontider och öppettider för sektionens reception på kommunens hemsida.

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning, 0480-812 94

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Psykiatrisk akutmottagning, 0490-864 73

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Sjukvårdsrådgivningen, 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor när det inte är akut, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsupplysningen är öppen dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, BRIS, 116 111 dygnet runt

Till BRIS (Barnens rätt i samhället) kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Mer information in hjälptelefonen och andra kontaktvägar finns på BRIS hemsida.

BRIS vuxentelefon – om barn, 077-150 50 50 vardagar kl. 9-12

BRIS (Barnens rätt i samhället) tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan vara anonym. Mer information kan du läsa på BRIS hemsida.

Ungdomsmottagning på nätet

UMO är en ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år.  På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. För svar på vanliga frågor kan du läsa vidare på kvinnofridslinjens hemsida.

Brottsofferjouren, 116 006, måndag-fredag kl. 9-19, lördag-söndag kl. 9-16

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och få stöd och information. Fler kontaktuppgifter till brottsofferjouren finns på deras hemsida.