Lättläst om utbildning och förskola

Förskola

I förskolan går barn mellan ett och fem år.
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik
för alla barn som går där.
Här är barnen när deras föräldrar
jobbar eller går i skolan.
Är föräldrarna arbetslösa eller föräldralediga
får barnen vara i förskolan
15 timmar i veckan.
Föräldrarna måste betala
för platsen i förskolan.
Barn över tre år får gå i allmän förskola.
Allmän förskola är gratis.
Föräldrarna måste ansöka om plats
för barnen i förskolan.
Ska du söka plats till ditt barn i förskolan
eller säga upp din plats
så har kommunen en e-tjänst.
Klicka här för att komma till e-tjänsten. 
Läs mer om förskolan 
Sidorna är inte på lättläst.

 

Grundskola

Alla barn måste gå i grundskolan
från att de fyller sex år.
Grundskola är från förskoleklass till skolår nio.
Grundskolan är gratis.
I Hultsfreds kommun finns sju grundskolor
som kommunen driver
och en friskola som drivs av ett privat företag.
Det finns också en grundsärskola.
Klicka här för att läsa mer om grundskolan.
Sidorna är inte på lättläst.

 

Gymnasium

Många ungdomar väljer att
gå på gymnasiet när de
gått klart grundskolan.
Gymnasiet är gratis.
På Hultsfreds gymnasium
finns många olika program.
På en del program lär du dig ett jobb.
Andra program passar dig som vill
studera på universitetet efter gymnasiet.
Det finns också en gymnasiesärskola.
Klicka här för att läsa mer om gymnasiet.
Sidan är inte på lättläst.

 

Utbildning för vuxna

På Hultsfred Lärcenter
kan vuxna gå i skolan.
Att gå i skolan som vuxen är gratis.
Här kan du läsa ämnen som du saknar
från grundskolan eller gymnasiet.
Du kan också läsa till ett yrke.
Här kan du som kommer från ett annat land
läsa svenska för invandrare, SFI.
Klicka här för att läsa mer om Hultsfred Lärcenter.
Sidorna är inte på lättläst.