Lättläst om omsorg och stöd

Hjälp till äldre

Du som är gammal har rätt till hjälp
om du behöver det.
Du kan få hjälp för att kunna
bo kvar hemma.
Då kan du till exempel
få hemtjänst som hjälper dig hemma.
Du kan få mat och ett larm
för att kunna få hjälp om det behövs.
Du kan också få olika hjälpmedel
som gör det lättare för dig hemma.

Om du inte kan bo hemma kan du
få plats på ett äldreboende.

Behöver du få hjälp av äldreomsorgen
kan du ringa 010-354 20 00.
Klicka här för att läsa mer om vård och omsorg.
Sidorna är inte på lättläst.

Det ordnas också saker som du
som är gammal kan göra på din fritid.
Frivilliga hjälper till
och gör saker för att
äldre ska ha roligt och få sällskap.
Frivilliga finns i alla
orter i kommunen.
Vill du hjälpa till eller få sällskap
kan du ringa 010-354 20 00.
och fråga efter frivilligsamordnare.
Klicka här för att läsa mer om aktiviteter för äldre.
Sidan är inte på lättläst.

 

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning
kan få hjälp från kommunen.
Du kan till exempel få hjälp
med boende eller en personlig assistent.
Vilken hjälp du har rätt till
står i lagen.
Har du frågor om vilken hjälp du kan få
kan du ringa 010-354 20 00.
och fråga efter en LSS-handläggare.
Klicka här för att läsa fler texter om funktionsnedsättning. 
Sidorna är inte på lättläst.

 

Färdtjänst

Du kan ha rätt till färdtjänst
om du har ett funktionshinder
och inte kan åka med
vanliga tåg och bussar.
Du kan ansöka om färdtjänst
hos Kalmar länstrafik.
Du kan ringa dit på
010-21 21 021.

 

Hjälp till barn och föräldrar

Barn kan ha det svårt och behöva hjälp.
Om du tror att ett barn behöver hjälp
ska du berätta det för socialtjänsten.

Du kan ringa kommunens växel, 010-354 20 00.
om du tror att ett barn behöver hjälp.
Behöver barnet akut hjälp
under kvällar eller helger
ska du ringa 112
och be att få prata
med socialjouren.

Det kan också vara svårt
att vara mamma eller pappa.
Därför kan du som är det också få
stöd av socialtjänsten om det behövs.
Klicka här för att läsa mer om råd och stöd till barn och familjer.
Sidorna är inte på lättläst.

 

Missbruk

Om du dricker för mycket alkohol
eller tar droger
kan socialtjänsten hjälpa dig.
Du kan också få hjälp
om du spelar för mycket.
Om du har frågor om olika missbruk
kan du ringa 010-354 20 00
och be att få prata med
en behandlare på socialförvaltningen.
Klicka här för att läsa mer om missbruk.
Sidorna är inte på lättläst.

 

Hjälp med pengar

Om dina pengar inte räcker kan
du ansöka om försörjningsstöd.
Förut kallades försörjningsstöd
för socialbidrag.
Vem som får försörjningsstöd
styrs av lagen.
Har du frågor om försörjningsstöd
kan du ringa 010-354 30 06
vardagar mellan klockan 8 och 10.
Klicka här för att läsa mer om ekonomiskt stöd.
Sidan är inte på lättläst.

 

Våld och hot

Socialtjänsten kan hjälpa dig
Om du blir slagen eller känner dig hotad
av din partner eller någon i din närhet.
Du kan ringa 010-354 20 00
och be att få prata med socialtjänsten.
Behöver du eller någon annan
akut hjälp ska du ringa 112.

Klicka här för att hitta telefonnummer 
du kan ringa om du behöver hjälp.
Sidan är inte på lättläst.

 

Stöd till anhöriga

Om du hjälper någon närstående
som inte klarar sig själv
kan du få stöd av kommunen.
Du kan också få gå på träffar
med andra som också vårdar en anhörig.
Klicka här för att läsa mer om stöd till anhöriga. 
Sidan är inte på lättläst.