Lättläst om Hultsfreds kommun

I Hultsfreds kommun
bor över 14 000 personer.
I kommunen finns det
många olika föreningar,
fin natur och en massa musik!

Vi vill att du som bor i Hultsfreds kommun
ska känna att du syns och hörs här.

 

Det här gör kommunen

En kommun har ansvar för mycket
som människor i kommunen behöver.
Det står i lagen vad kommunen
har ansvar för.

Kommunen har ansvar för att äldre
och de med funktionsnedsättning
får hjälp och vård som de behöver.

Kommunen har ansvar för
att det finns skolor och förskolor.

Kommunen har ansvar för att hjälpa dig
om du har för lite pengar,
om du har problem i familjen
eller missbrukar alkohol eller droger.

Kommunen har ansvar för
att hämta sopor
och att det finns rent vatten
att dricka och tvätta sig i.

Kommunen har ansvar för
att du får veta vad du ska göra
om något farligt händer.

Kommunen ordnar också sådant
som du kan göra när du är ledig.

 

De bestämmer i kommunen

I Sverige har vi val vart fjärde år.
Då väljer folket personer
som ska bestämma i kommunen.
De kallas politiker.

I Hultsfred är det politikerna
i kommunfullmäktige
som bestämmer hur
kommunens pengar ska användas.
Du kan komma och titta
när kommunfullmäktige har möte.
Klicka här för att se när kommunfullmäktiges nästa möte är.
Sidan är inte på lättläst.

Det finns också en kommunstyrelse.
Ordföranden i kommunstyrelsen
är också kommunalråd.
Han heter Lars Rosander.

Det finns också nämnder.
I nämnderna sitter politiker
som bestämmer inom ett visst område.
I Hultsfred finns fyra nämnder.

Kommunen har också bolag och förbund
som sköter om olika saker.

Hultsfreds Bostäder har bland annat hand om
kommunens bostäder och hus.
Klicka här för att komma till Hultsfreds bostäders hemsida. 
Sidan är inte på lättläst.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund
kallas ÖSK.
ÖSK har hand om bland annat
sopor, vatten, avlopp, gator och parker.
Klicka här för att komma till ÖSK:s hemsida. 
Sidan är inte på lättläst.