Lättläst – så kontaktar du oss

Telefon
Vill du prata med någon på kommunen
eller har någon fråga om kommunen
kan du ringa vårt kontaktcenter
på 0495-24 00 00.

E-post
Du kan också skicka e-post till
kommunen@hultsfred.se

Brev
Du kan skriva brev till kommunen.
Adressen är:
Hultsfreds kommun
Box 500
577 26 Hultsfred

Internet
Kommunen har en hemsida på internet.
Här står det mycket om kommunen.
Adressen är hultsfred.se
Du är på hultsfred.se just nu.
Kommunen har också en sida på Facebook.
Adressen är facebook.com/Hultsfredskommun
Där kan du läsa om saker
som händer i kommunen.

Synpunkter
Tycker du att något är fel, vill ge beröm
eller borde ändras i kommunen
kan du klicka här för att lämna dina synpunkter.
Skriv i rutorna som kommer upp.
Sidan är inte på lättläst svenska.

Offentlig handling
Det du skriver till kommunen
blir en offentlig handling.
Det betyder att andra kan få läsa
det du skrivit.