Teater och scenkonst

Teater ger kunskap om människors livsvillkor under olika tider, men också perspektiv på det nära och vardagliga. Där ges möjlighet till identifikation med andra kulturer och livsöden.

I Hultsfred finns teaterföreningen Riksteatern Hultsfred. Föreningen arrangerar årligen teaterföreställningar och samarrangerar även med Hultsfreds kommun.

Våra samarrangemang presenteras i kommunens kulturprogram. Se hela kulturprogrammet på hultsfred.se/kulturochfritid
Kulturprogrammet finns även att hämta på Valhall och på biblioteken.

Mer information om föreningen och aktuella föreställningar hittar du på:Riksteatern Hultsfred