Nytt kulturmiljöprogram

EmarpEmarpFoto: Hultsfreds kommun

Ett program för utveckling och bevarande

Kulturmiljö är nästan alla byggda och odlade områden som vi bor och lever i och som vi har omkring oss. Alla människor påverkas av de olika miljöerna, vare sig man är medveten om det eller inte. I Kulturmiljöprogrammet dokumenteras värdefulla kulturmiljöer som finns inom kommunen. Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag som kan användas både för utveckling och bevarande där de olika områdenas karaktär finns kvar för framtida generationer.

Bakgrund

Kultur- och fritid har tillsammans med Miljö- och byggnadsförvaltningen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en uppdatering av Hultsfreds kommuns Kulturminnesvårdsprogram. Det ligger till grund för det nya programmet.

se länken nedan.

Kultuminnesvårdsprogrammet https://www.hultsfred.se/artikel/kulturminnesvardsprogram/

Vi har startat utvecklingen av det nya programmet med en förstudie i Triabo.
Därefter kommer vi gå vi vidare med ytterligare områden och miljöer inom
 kommunen. 

Bevara, använda och utveckla

I dagens Kulturmiljöprogram är bevara, använda och utveckla de viktiga ledorden.
Man ser kulturmiljöernas utvecklingsmöjligheter på ett annat sätt nu än tidigare då de förutom att bidra till god livsmiljö och upplevelser även till hemestermöjligheter för besökare. I dag handlar det också mycket om platsutveckling och det kan då fungera som ett verktyg för detta och som ett tillägg till översiktsplanen.

Kulturmiljöprogrammet ska vara användbart som  kunskapsunderlag vid nya byggprojekt, investeringar och utveckling i hela kommunen såväl för kommunen, externa aktörer och för dig som privatperson. Det ska också kunna användas inom turismnäring och skolan eller för dig som bor här eller funderar på att flytta hit. Alla kommuninvånare har också glädje av att bättre förstå de miljöer vi vistas i.

Kulturmiljöprogrammet tas fram gemensamt med byggnadsantikvarier från Kalmar Läns Museum, representanter från Kultur- och, fritidsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen och kommunens Turism- och informationsavdelning.
Finansiering sker gemensamt med Hultsfreds kommun och Länsstyrelsen.
Områden och miljöer till programmet väljs i samråd med samhälls-, hembygds- och bygdeföreningar i kommunen.

Vill du veta mer eller vill du vara med och utveckla vårat nya Kulturmiljöprogram?

Välkommen att kontakta.
ingela.heldebro@hultsfred.se