Konstnärlig utsmyckning (enprocentsregeln) vid ny- om- eller tillbyggnad av kommunala fastigheter

Den offentliga konsten – som alla har tillgång till – är en del av vårt demokratiska samhälle.
Alla kommuninvånare, oavsett vem man är eller hur man lever, ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö.

När Hultsfreds kommun bygger nya eller renoverar kommunala fastigheter arbetar man efter den så kallade enprocentregeln.
Med det menas att man använder en procent av den totala byggkostnaden till konstnärlig utsmyckning.

Enprocentsregeln tillkom 1937 för statliga byggnationer, men blev med tiden även vägledande för landsting och kommuner.
Regeln innebär att ca en procent av budgeten för ett byggprojekt (vid nybyggnation, om- eller tillbyggnad) avsätts till bild- eller formkonstnärlig gestaltning.