Copyright Lars IsacsonSymboll för konst- och Kulturgruppen och konst- och kulturrundan i hultsfredFoto: Lars Isacson Konstnär Björksebo

Konst- och kulturrundan 2020

HULTSFREDsRUNDAN 2020 Söndag 21 juni – Söndag  28 juni En konst-…

Kulturprogram våren 2020

I kulturprogrammet presenteras arrangemang där Hultsfreds kommun står som medarrangör…

Kommunens vapen

Hultsfreds kommunvapen registrerades hos Patent- och registreringsverket den 8 oktober…