billiards-2795546_1920

Fritidsgårdarnas öppettider

Öppet för dig från åk 6 till den dag du fyller 18 år. Begränsat antal får vistas i lokalerna. Endast…

hand3Händer

Ungdomsinflytande – ungdomsnätverk

En styrgrupp med politiker och tjänstemän jobbar aktivt med ungdomsinflytandefrågor och träffas regelbundet. Styrgruppen jobbar även med analys och uppföljning av…

Biljardbollar och biljardkö

Ungdomsenheten/fritidsgårdar

Ungdomsenheten bedriver tre kommunala fritidsgårdar. Vi jobbar för att alla ungdomar i Hultsfreds kommun ska må bra och ha möjlighet…