Biblioteksplan

En ny biblioteksplan har tagits fram utifrån bibliotekslagen, barnkonventionen och den regionala biblioteksplan som Regionförbundet i Kalmar län har antagit.…