Borgerlig vigsel

Tecknad bild på ett hjärta

Med anledning av covid-19 ber vi er ha förståelse för att det tar längre tid än vanligt vad gäller hantering av vigselförfrågningar.

Vi följer rekommendationer från folkhälsomyndigheten och ser gärna att ni återkommer längre fram.

Finns det omständigheter som gör att en vigsel måste ske, ber vi er kontakta oss enligt nedan.

Om ni vill gifta er borgerligt kan ni boka en av Hultsfreds kommuns vigselförrättare.

Hindersprövning

Innan ni skickar in förfrågan om tid för vigsel ska ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. För mer information ring Skatteupplysningen, telefonnummer 0771-56 75 67, eller besök Skatteverkets hemsida. Ni kan också besöka ett skattekontor. Om Skatteverket inte finner några hinder mot äktenskapet utfärdas två handlingar, ”Intyg hindersprövning” respektive ”Intyg om vigsel”. Dessa lämnas till kommunkansliet i samband med att tid för vigsel är ordnad.

Alla frågor om hindersprövning och övriga frågor kring folkbokföring hänvisas till Skatteverket.

Förfrågan om tid för vigsel

Förfrågan om tid för vigsel sker till kommunkansliet genom att fylla i blanketten som du hittar här eller ringa 0495-240000. Önskat datum för vigsel ska vara minst 15 arbetsdagar från dagens datum.

Under semesterperioden samt vid större helger är det begränsad service när det gäller förfrågningar och hantering av vigslar.

Om båda eller en av er har skyddade personuppgifter ringer ni 0495–241348 eller 0495–241349 eller kommunens kontaktcenter 0495-240000, måndag-fredag kl. 8.00-13.00.

Vittnen

Två vittnen ska vara med vid akten. Dessa kan ni ordna själva eller så ordnas vittnen av kommunkansliet. Har ni egna vittnen behöver ni meddela oss namn och adress på dessa. Vittnen måste vara över 18 år.

Tid och plats för vigseln

Kommunens vigselförrättare förrättar vigslar i kommunhuset under vardagar kl. 8.00-16.30. En borgerlig vigsel är kostnadsfri. Är ni ett större sällskap som önskar vara med vid akten bör ni dock meddela detta vid bokningen.

Före och efter vigseln

Kommunkansliet förbereder vigselprotokoll och andra handlingar inför vigseln. Efter vigseln får ni vigselprotokollet samt en vigselmemorial. Vigseln anmäls till Skatteverket för registrering i folkbokföringsregistret, detta ombesörjs av kommunkansliet. Önskar ni ett formellt intyg på att ni gift er kontaktar ni Skatteverket.

Övrig information

I samband med vigseln måste ni och era vittnen visa giltig legitimation. Vigseln förrättas på svenska, behöver ni tolk får ni själva ordna det.

Kommunens utsedda vigselförrättare

Vigselförrättare är:

Lars Rosander, C
Per-Inge Pettersson, C
Tomas Söreling, S
Lena Hasting, S
Helena Grybäck Svensson, tjänsteman