Trafiknämndens kallelser och protokoll

Ta del av trafiknämndens protokoll i menyn nedan.

Protokollen publiceras här efter att de justerats. Kallelsen publiceras inför varje sammanträde.

Trafiknämndens protokoll 2023

 

April

Februari

Trafiknämndens protokoll 2022

 

September

Maj

Trafiknämndens protokoll 2021

Februari