Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

Ta del av miljö-och utbildningsnämndens protokoll i menyn nedan. Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde omfattar bland annat:

  • Miljöskydd-, hälsoskydd- och livsmedelstillsyn
  • Fysisk planering
  • Bygglov, rivningslov och marklov samt anmälan
  • Lokaliseringsprövning
  • Tillståndsprövningar
  • Strandskyddsdispenser
  • Obligatorisk ventilationskontroll
  • Kart- och mätteknisk verksamhet

Sammanträdena äger som regel rum elva gånger per år.

Protokollen publiceras här efter att de justerats. Kallelsen publiceras inför varje sammanträde.

Miljö-och utbildningsnämndens protokoll 2022

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Miljö-och utbildningsnämndens protokoll 2021

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Miljö-och utbildningsnämndens protokoll 2020

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Miljö-och utbildningsnämndens protokoll 2019

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Miljö-och utbildningsnämndens protokoll 2018

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari