Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

Ta del av miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll i menyn nedan. Nämnden ansvarar bland annat för miljöskydd-, hälsoskydd- och livsmedelstillsyn, fysisk planering, bygglov, rivningslov och anmälan, tillståndsprövningar och strandskyddsdispenser.

Sammanträdena äger som regel rum elva gånger per år.

Protokollen publiceras här efter att de justerats. Kallelsen publiceras inför varje sammanträde.

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2022

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2021

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2020

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Miljö -och byggnadsnämndens protokoll 2019

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari