Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll

Ta del av kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll i menyn nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har till uppgift att bereda ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Sammanträdena äger som regel rum två gånger per månad förutom i juli.

Protokollen publiceras här efter att de har justerats.
Kallelse publiceras inför varje sammanträde.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll 2024

Juni

Maj

 

April

 

Mars

 

Februari

 

Januari

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll 2023

December

 

November

 

 

Oktober

 

 

September

 

Augusti

Juli

Juni

 

Maj

 

April

 

Mars

 

Februari

 

Januari

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll 2022

December

November

 

Oktober

 

September

 

Augusti

 

Juni

 

 

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll 2021

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll 2021

December

November

 

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll 2020

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll 2019

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll 2018

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari