Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Ta del av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll i menyn nedan.
Kommunstyrlesens arbetsutskott (KSAU) har till uppgift att bereda ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Sammanträdena äger som regel rum två gånger per månad förutom i juli.

Protokollen publiceras här efter att de har justerats.
Kallelse publiceras inför varje sammanträde.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023

Februari

Januari

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022

December

November

 

Oktober

 

September

 

Augusti

 

Juni

 

 

Maj

April

Mars

Februari

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021

Januari

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021

December

November

 

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari