Kommunstyrelsens protokoll

Ta del av kommunstyrelsens protokoll i menyn nedan. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har på kommunfullmäktiges uppdrag ansvar för hela kommunens utveckling och det ekonomiska ansvaret.

Sammanträdena äger rum en gång per månad förutom i juli. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt.

Protokollen publiceras här efter att de justerats.
Kallelsen publiceras inför varje sammanträde.

Kommunstyrelsens protokoll 2022

December

November

Oktober

September

Juni

Maj

April

Mars

Januari

Kommunstyrelsens protokoll 2021

November

Oktober

September

Juni

Maj

April

Mars

Januari

Kommunstyrelsens protokoll 2020

November

Oktober

September

Juni

Maj

April

Februari

Januari

Kommunstyrelsens protokoll 2019

November

Oktober

September

Juni

Maj

April

Mars

Kommunstyrelsens protokoll 2018

December

November

Oktober

September

Juni

Maj

April

Mars

Januari