Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Ta del av kommunfullmäktiges kallelser och protokoll i menyn nedan. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen.

Sammanträdena äger rum en gång per månad förutom juli och augusti månad. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. I början av varje sammanträde har du som är medlem av kommunen möjlighet att ställa en fråga till de förtroendevalda under allmänhetens frågestund.

Protokollen publiceras här efter att de justerats. Kallelsen publiceras inför varje sammanträde.

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll 2024

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll 2023

December

November

September

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll 2022

December

November

Oktober

September

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll 2021

December

November

September

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll 2020

Februari

Mars

Maj

Juni

September

November

December

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll 2019

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

November

December

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll 2018

Februari

Mars

April

Maj

Juni

September

Oktober

November

December