Sammanträdesdagar 2021

Nedan finner du en enkel sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Endast kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS) har offentliga möten. Kommunstyrelsens…

Förkortningar, termer och begrepp

Acklamation: Bifall (samtycke) utan omröstning Ajournera: Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus Arvode: Ekonomisk ersättning för…

Sammanträden, protokoll, kallelser och handlingar

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och socialnämnden publicerar kallelsen med tillhörande handlingar. Övriga publicerar bara själva kallelsen. Protokoll, kallelser och handlingar från januari…