Val 2022

Söndag den 11 september 2022 är det val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Då kan du som har fyllt 18 år lägga din röst på det parti som du vill ska vara med och styra de kommande fyra åren. Din röst är viktig!

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att du som har rösträtt kan rösta på det parti och de politiker som beslutar om hur Hultsfreds kommun ska styras och utvecklas.

Vanliga frågor och svar om val 2022

När är de allmänna valen?

Söndagen den 11 september 2022 är det val i Sverige. Då röstar man till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Från och med 24 augusti till och med 11 september 2022 kan du förtidsrösta.

Vem har rösträtt?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer med i röstlängden, som är en lista över alla med rösträtt. Är du med i röstlängden så får du ditt röstkort hemskickat till dig i augusti.

Du har rösträtt till riksdagen om du är: 18 år senast på valdagen,

 • svensk medborgare
 • och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är: 18 år senast på valdagen,

 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Om du är svensk medborgare och bor utomlands behöver du vart tionde år göra en anmälan till Skatteverket för att fortsätta vara med i röstlängden. Anmälan görs genom att en särskild blankett lämnas till Skatteverket. Utvandrade svenska medborgare har endast rösträtt i val till riksdagen.

Vad är en röstlängd?

Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du upptagen i röstlängden. I röstlängden finns information om vilka val du har rösträtt till. Röstlängden fastställs 30 dagar innan valet.

Vad är ett valdistrikt?

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Valdistrikten beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av länsstyrelsen.

I Hultsfreds kommun finns det nio valdistrikt. Varje valdistrikt har en egen vallokal men ibland ryms flera olika valdistrikts vallokaler i samma byggnad.

Kommunens valdistrikt och vallokaler är följande:

 • Ekeberg – Lindgården
 • Hultsfred S – Matsalen Lindblomskolan
 • Hultsfred N – Församlingsgården
 • Lönneberga – Folkets hus (Silverbaren)
 • Målilla – Skeppet
 • Järeda – Dagcentralen Violen
 • Virserum – Matsalen, Prolympia
 • Mörlunda – Lundagården
 • Vena – Bygdegården

På ditt röstkort som du får hem i brevlådan står det vilket valdistrikt du tillhör.

Röstkort

Kan jag rösta utan röstkort?

Du behöver inte ha med dig ditt röstkort om du röstar på valdagen i din vallokal där du ingår i röstlängden. Däremot måste du kunna visa vem du är, det kan du göra på olika sätt. Du kan visa en giltig id-handling. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling för röstmottagarna. En röstmottagare som du är känd av kan också intyga din identitet.

Vill du förtidsrösta måste du däremot ha ditt röstkort. Har du inte med dig ditt röstkort till lokalen för förtidsröstning kan du få ett dubblettröstkort utskrivet.

Jag har förlorat mitt röstkort. Hur gör jag nu?

Har du förlorat ditt röstkort kan du begära ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort, hos kommunen, länsstyrelsen eller hos Valmyndigheten. Vill du ha ett nytt dubblettröstkort av Hultsfreds kommun ringer du 0495-24 00 15. Det går även att få dubblettröstkort utskrivna på biblioteket i Hultsfred och biblioteket i Virserum under tiden de har öppet för förtidsröstning.

Uppgifterna på röstkortet stämmer inte. Hur kan jag se till att det ändras?

Om du anser att du felaktigt är utesluten från röstlängden eller anser att dina uppgifter om rösträtt är felaktiga har du möjlighet att begära rättelse i röstlängden.

Begäran om rättelse i röstlängden ska ha inkommit skriftligen till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.

Olika sätt att rösta

Du kan välja att rösta på valdagen eller att förtidsrösta. Du som röstar på valdagen ska gå till den vallokal som står på ditt röstkort. Vill du hellre rösta i förtid så gör du det i en röstningslokal.

Rösta i förtid från den 24 augusti – förtidsröstning

I kommunen kan du förtidsrösta på följande platser:

Hultsfreds bibliotek, Västra Långgatan 46

 • Onsdag-fredag 24-26 augusti kl. 12.00-17.00
 • Måndag-fredag 29 augusti-2 september kl. 12.00-17.00
 • Måndag-fredag 5-9 september kl.12.00-17.00

Kommunhuset i Hultsfred, Stora Torget 5

 • Lördag-söndag 27-28 aug usti kl.10.00-12.00
 • Lördag-söndag 3-4 september kl.10.00-12.00
 • Lördag 10 september kl.10.00-12.00
 • Söndag 11 september kl. 8.00-20.00

Virserums bibliotek, Skolgatan 5

 • Onsdag 24 augusti kl.15.00-18.00
 • Fredag 26 augusti kl.10.00-13.00
 • Måndag-tisdag 29-30 augusti kl.10.00-13.00
 • Onsdag 31 augusti kl.15.00-18.00
 • Fredag 2 september kl.10.00-13.00
 • Måndag-tisdag 5-6 september kl.10.00-13.00
 • Onsdag 7 september kl.15.00-18.00
 • Fredag 9 september kl.10.00-13.00

Skeppet, Atlantvägen 2, Målilla

 • Torsdag 25 augusti kl.15.00-17.00
 • Tisdag 30 augusti kl. 11.30-13.30
 • Onsdag 31 augusti kl.15.00-17.00
 • Torsdag 1 september kl. 11.30-13.30
 • Onsdag 7 september kl.11.30-13.30
 • Torsdag 8 september kl.15.00-17.00
 • Fredag 9 september kl.11.30-13.30

Dagcentralen Violen, Järnvägsgatan 5, Järnforsen

 • Tisdag 30 augusti kl.11.30-13.30
 • Tisdag 6 september kl.15.00-17.00

Parkeringen vid ICA Sundbergs, Mörlunda

 • Onsdag 31 augusti kl.11.30-13.30
 • Torsdag 8 september kl.15.00-17.00

Parkeringen vid Medborgarhuset, Rosenfors

 • Onsdag 31 augusti kl.15.00-17.00
 • Torsdag 8 september kl.11.30-13.30

Parkeringen vid Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank, Silverdalen

 • Torsdag 1 september kl.15.00-17.00
 • Onsdag 7 september kl.11.30-13.30

Parkeringen vid Qstar-macken, Vena

 • Torsdag 1 september kl.11.30-13.30
 • Onsdag 7 september kl.15.00-17.00

med reservation för ändringar

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och kunna visa vem du är. Du kan visa vem du är genom att visa en giltig id-handling. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling för röstmottagarna. En röstmottagare som du är känd av kan också intyga din identitet.

Du hittar mer information om hur det går till att förtidsrösta på Valmyndighetens hemsida.

Rösta i vallokal på valdagen 11 september

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden och din röst läggs ner i valurnan.
Ta med din ID-handling! Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling för röstmottagarna. En röstmottagare som du är känd av kan också intyga din identitet.

I varje kommun finns det en röstningslokal öppen som du kan förtidsrösta i även på valdagen. I Hultsfreds kommun kommer Kommunhuset vara öppet för förtidsröstning kl. 8.00-20.00 på valdagen.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • egna, alternativt makes, makas eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Det behövs även ett vittne som närvarar när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intygar att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt. Vittnet måste vara över 18 år och får inte vara samma person som budet. Du behöver särskilt material för att rösta med bud. Ett så kallat budröstningskit kan hämtas i röstningslokalerna. Det går även att beställa budröstningskit från Valmyndigheten.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte har någon som kan vara bud åt dig, då kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att två utbildade röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Har du behov av ambulerande röstmottagning, ring 0495-24 00 00.

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan inte rösta på valdagen från utlandet, men du kan förtidsrösta genom att brevrösta eller förtidsrösta på ambassad och konsulat.
Läs mer hos Valmyndigheten om att rösta från utlandet.

Kan jag ångra mig om jag redan lagt min röst?

Om du har förtidsröstat och sedan ångrar dig kan du gå till den vallokal du tillhör på valdagen. Där gör du iordning dina röster på nytt. Röstmottagarna kommer sedan lämna tillbaka din förtidsröst och markera i röstlängden att du ångerröstat.

Om du inte får tillbaka din förtidsröst kan det bero på att den inte hunnit fram till din vallokal ännu, då ogiltigförklaras din förtidsröst istället efter vallokalens stängning.

Om du ångrar dig i vallokalen efter att du har gjort i ordning din röst, men inte prickats av i röstlängden kan du göra om röstningen.

Om du röstar på valdagen och dina röster lagts ner i valurnan och prickats av kan du inte göra om valet igen.

Mer information hos Valmyndigheten

Hos Valmyndigheten kan du läsa mer om rösträtt, om hur du kan rösta när det är val och hur tidsplanen inför allmänna valen 2022 ser ut.