Val 2022

Söndag den 11 september 2022 är det val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Då kan du som har fyllt 18 år lägga din röst på det parti som du vill ska vara med och styra de kommande fyra åren.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att du som har rösträtt kan rösta på det parti och de politiker som beslutar om hur Hultsfreds kommun ska styras och utvecklas.

Vanliga frågor och svar om val 2022

När är de allmänna valen?

Söndagen den 11 september 2022 är det val i Sverige. Då röstar man till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Från och med 24 augusti till och med 11 september 2022 kan du förtidsrösta.

Vem har rösträtt?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer med i röstlängden, som är en lista över alla med rösträtt. Är du med i röstlängden så får du ditt röstkort hemskickat till dig i augusti.

Du har rösträtt till riksdagen om du är: 18 år senast på valdagen,

 • svensk medborgare
 • och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är: 18 år senast på valdagen,

 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Om du är svensk medborgare och bor utomlands behöver du vart tionde år göra en anmälan till Skatteverket för att fortsätta vara med i röstlängden. Anmälan görs genom att en särskild blankett lämnas till Skatteverket. Utvandrade svenska medborgare har endast rösträtt i val till riksdagen.

Vad är en röstlängd?

Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du upptagen i röstlängden. I röstlängden finns information om vilka val du har rösträtt till. Röstlängden fastställs 30 dagar innan valet.

Vad är ett valdistrikt?

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Valdistrikten beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av länsstyrelsen.

I Hultsfreds kommun finns det nio valdistrikt. Varje valdistrikt har en egen vallokal men ibland ryms flera olika valdistrikts vallokaler i samma byggnad.

Kommunens valdistrikt och vallokaler är följande:

 • Ekeberg – Lindgården
 • Hultsfred S – Matsalen Lindblomskolan
 • Hultsfred N – Församlingsgården
 • Lönneberga – Folkets hus (Silverbaren)
 • Målilla – Skeppet
 • Järeda – Dagcentralen Violen
 • Virserum – Matsalen, Prolympia
 • Mörlunda – Lundagården
 • Vena – Bygdegården

På ditt röstkort som du får hem i brevlådan står det vilket valdistrikt du tillhör.