Utbildning och arbetsliv

Planen för samverkan skola-arbetsliv är antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, §183/2018. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv är ett sätt att utveckla vår…

Lokala ordningsföreskrifter

Antagna av kommunfullmäktige § 161/2017-12-11 Reviderade av kommunfullmäktige § 101/2018-09-24 Översyn har skett 2020-06-11 Reviderade av kommunfullmäktige § 7/2021-02-08