Politiker och förtroendevalda

I vårt register kan du söka politiker och förtroendevalda på olika sätt. Du kan även söka bland alla de politiker…

Fördelning mandat

Så är platserna i kommunfullmäktige fördelade

Så fördelades de 45 platserna (mandaten) under perioden 2019-2022 Centerpartiet 15 platser Moderata Samlingspartiet 4 platser Kristdemokraterna 4 platser Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12 platser…

Välkommen till Debattforum!

Här kan du skriva och läsa debattinlägg som rör frågor eller synpunkter av politisk karaktär. Du gör ett debattinlägg via…

hand3Händer

Ungdomsinflytande – ungdomsnätverk

En styrgrupp med politiker och tjänstemän jobbar aktivt med ungdomsinflytandefrågor och träffas regelbundet. Styrgruppen jobbar även med analys och uppföljning av…

Offentlighetsprincipen ger dig insyn

En av hörnstenarna i en demokrati är offentlighetsprincipen. Den innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt ska ske i öppna…

Regler för partistöd

Regler för partistöd antogs av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 184 Översyn har skett 2020-09-25