Politiker och förtroendevalda

I vårt register kan du söka politiker och förtroendevalda på olika sätt. Du kan även söka bland alla de politiker…

Fördelning mandat

Så är platserna i kommunfullmäktige fördelade

Så fördelades de 45 platserna (mandaten) under perioden 2019-2022 Centerpartiet 15 platser Moderata Samlingspartiet 4 platser Kristdemokraterna 4 platser Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12 platser…

hand3Händer

Ungdomsinflytande – ungdomsnätverk

En styrgrupp med politiker och tjänstemän jobbar aktivt med ungdomsinflytandefrågor och träffas regelbundet. Styrgruppen jobbar även med analys och uppföljning av…

Debattforum

Frågor eller synpunkter som lämnas här ska vara av politisk karaktär. Inläggen får vara anonyma. Inlägg kan refuseras i sin…

Offentlighetsprincipen ger dig insyn

En av hörnstenarna i en demokrati är offentlighetsprincipen. Den innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt ska ske i öppna…

Regler för partistöd

Regler för partistöd antogs av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 184 Översyn har skett 2020-09-25