Kommunens historia

Hultsfreds kommun är en sammanslagning av Hultsfreds köping, kommunerna Vena, Lönneberga, Målilla, Gårdveda, Tveta, Mörlunda, Järeda och Virserum. Till och…

Smalspåret

Byggnadsminnen och K-märkning i Hultsfreds kommun

I Hultsfreds kommun finns fyra så kallade byggnadsminnen. Fröreda Storegård byggnadsminnesförklarad 1985 Smalspårsjärnvägen mellan Totebo, Hultsfred och Virserum byggnadsminnesförklarad 1999 och…

Stora Aby Galgmo

Ett dystert 60-års minne (Avskrift ur Oskarshamns Tidning 1915) Det finns gott om gastmöten och spökställen i Stora Abytrakten i…

Historia om Vena järnvägsstation

Den smalspåriga järnvägen mellan Hultsfred och Västervik öppnades för allmän trafik den 16 november 1879. På dagen två år dessförinnan…

Mordet vit Jutegöl

“Jag försöker här återge denna händelse som det har berättats för mig. Något exakt årtal för händelsen står inte att…

Kommunens vapen

Hultsfreds kommunvapen registrerades hos Patent- och registreringsverket den 8 oktober 1982 med följande beskrivning: I blått fält en av vågskuror…

Torparkontrakt, Kvillerum

Kontrakt Till Johan Alfred Johansson upplåter jag från 14 mars 1911 tills uppsägning i laga tid skedt från någondera sidan…

Posthuset på Skansen

Historik av Jan Stenis, sondotterson till Pehr-August Nilsson som var föreståndare på Posthuset i Virserum. Posthuset flyttades från Virserum till…