Öppna data – statistik om kommunen

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information…

Servicemätning av telefoni och e-post

Servicemätningen Profitel mäter bland annat tillgänglighet, service och svarskvalitet inom telefoni och e-post. Delar av undersökningen används även i det…

Kommunkompassen

Kommunkompassen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för att utvärdera och analysera en kommuns sätt att styra och leda…